Projekt Ekostory.cz

Ekostory.cz

Ekostory.cz je nový bezplatný projekt využitelný při výuce občanské či ekologické výchovy na středních školách. Jádrem projektu je dokumentární film Ekostory (43 minut), jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a svobody. Film je opatřen didaktickými a pracovními listy. Ty umožňují s filmem živě pracovat a reflektovat jeho témata.

Projekt je zamýšlen jako inspirativní. Klade si za cíl posloužit středoškolským pedagogům jako přitažlivý základ pro diskusi témat občanské či ekologické výchovy, k lepšímu uvědomění občanské role u žáků, pro nastínění vějíře forem možných občanských aktivit a angažovanosti, k zamýšlení nad rolí jedince v demokratické i nedemokratické společnosti. Smyslem filmu je vyvolat živou diskusi díky tématu, které je mladým lidem blízké.

Informace pro učitele jsou přehledně zde: https://www.ekostory.cz/vyukove-materialy

Filmem provází komentář, který vzhledem k cílové skupině středoškolských studentů volí co nejjednodušší jazyk, snaží se zasvěcovat do dobových kontextů a vysvětlovat je. Studenti nepotřebují příliš mnoho předchozích znalostí, komentář se i přes stručnost snaží být komplexní a návodný. Film byl vyroben přímo pro výukové účely v hodinách občanské či ekologické výchovy.

Pro inspiraci mohou učitelé využít i didaktické listy, pro žáky jsou zároveň určeny listy pracovní. Didaktické listy nabízejí dramaturgii školní hodiny následující po promítnutém filmu. Žáci si také mohou promítnout film sami doma a ve škole je možné se věnovat už  jen práci s jeho obsahem. Obsahem didaktických listů je kostra takové hodiny.  Pro žáky jsou určeny pracovní listy, které pedagogům usnadní přípravu na hodinu. Práci s tématy filmu a orientaci v nich  může usnadnit Manuál k filmu. Materiály stačí jen stáhnout z webu projektu ve formátu pdf a vytisknout.

Součástí www.ekostory.cz jsou také inspirativní rozhovory se všemi postavami filmu zdůrazňující relevantní témata, dobové fotografie a biografické medailony. Ty lze využít k rozšíření školních hodin.

Vše důležité o tomto projektu je přehledně umístěno na www.ekostory.cz. Projekt má též facebookovou stránku www.facebook.com/projektekostory

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky