Vyslanci do škol

Evropský parlament

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách.

Prostřednictvím tohoto programu chce Evropský parlament zvýšit povědomí mladých lidí i o jejich možnostech v evropském rozhodovacím procesu a objasnit důležitost jejich hlasů při volbách do Evropského parlamentu. Cílem programu je rovněž propojit studenty i učitele z různých socioekonomických, geografických i kulturních prostředí členských zemí.

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR v rámci tohoto programu nabídne vyučujícím zainteresovaných škol jednodenní školení o problematice Evropského parlamentu a občanské demokracie. Zajištěny budou úhrady nákladů na cestovné. Proškolení povede uznávaný odborník na unijní otázky a vystoupí i někteří poslanci Evropského parlamentu zvolení v České republice.

Vyučující se tak stanou tzv. seniorními vyslanci EP a získají příslušné osvědčení. Z metodické stránky se zaškolení zaměří na přitažlivé a interaktivní formy vyučování a na názorné místní příklady. Vyučující pak v rámci cca 10 vyučujících hodin ve vybrané třídě/třídách seznámí studenty s touto problematikou a ze studentů vyberou tzv. juniorní vyslance EP.

Interaktivní aspekt výuky má být zároveň umocněn doplňujícími studentskými aktivitami jako například zřízení info stánku, ať již fyzicky či elektronicky, kampaní na FB či Twitteru, zorganizováním oslavy Dne Evropy 9. května.

Studentům škol s největšími zásluhami nabídneme možnost cesty do Štrasburku v rámci programu Evropského parlamentu Euroscola či v rámci Evropského setkání mládeže (EYP - European Youth Event) a rovněž učitelé budou pozvání na odborný seminář do Bruselu. Informační kancelář pro vyučující rovněž zajistí didaktický materiál. Školy, resp. tzv. seniorní vyslanci mohou využít nabídek Informační kanceláře, která pak po vyhodnocení může škole udělit plaketu EP Ambassadeurs´ school.

Pokud by se Vaše škola chtěla do programu zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím emailu eppraha@europarl.europa.eu.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky