Seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních školy o Janu Sokolovi

Vážení přátelé
blíží se seminář pro pedagogy středních a druhého stupně základních škol. Věnujeme ho významnému filosofovi, pedagogovi a politikovi Janu Sokolovi, který zemřel v roce 2021, ale jeho odkaz je mimořádně aktuální.
Jeho pojetí filosofie totiž není odtržené od života. 
Dokazuje to kniha Jana Sokola Etika, život, instituce, jež nabízí zdánlivě samozřejmý pohled na etickou tradici, který je při bližším pohledu pozoruhodně inovativní.
9. listopadu 2022
Divadlo D29 Pardubice

a online na YouTube
13:00 - 16:15
Přednáší doc. PhDr. Zdeněk Pinc – filosof, pedagog, signatář Charty 77, Fakulta humanitních
studií UK a Mgr. Ján Hreško, Ph.D. – slovenský filosof a pedagog, Vyšší odborná škola
publicistiky v Praze  
Seminář je zdarma a má akreditaci DVPP. Pořádáme ho společně s Univerzitou Pardubice.
Pedagogové v Divadle D29 obdrží knihu Jana Sokola. 
Přihlásit se můžete zde.
Pozvánka
Podrobnosti o semináři si můžete stáhnout ve formě pozvánky se všemi důležitými
informacemi.
Plakát
Na seminář můžete pozvat své kolegy i starší studenty. Připravili jsme pro vás plakát k
vyvěšení na školní nástěnky.


Kontexty humanity jsou projekt společnosti energeia o.p.s. Usilujeme o vzdělávání v
souvislostech... Více o nás


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky