Seminář metody filosofie pro děti také v Ostravě a v Plzni

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat základní představu o této metodě. Seminář pořádá společnost Člověk v tísni, resp. program Varianty. Seminář je akreditován MŠMT.

Seminář se uskuteční:

  • 19. 5. 2015 od 9:00 do 17:00 v Praze (Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2)
  • 29. 5. 2015 v Olomouci (Vlastivědném muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc, přihlášky do 22. 5. 2015)
  • 16. června od 9:00 do 17:00 v Ostravě (IMPACT HUB OSTRAVA, Sokolská třída 1263/ 24, Ostrava)
  • 27. srpna od 9:00 do 17:00 v Plzni (PLZEŇ – ZASTÁVKA, Přeštická 1761/ 4, Plzeň)

Seminář je určený učitelům základních a středních škol. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!