Seminář metody filosofie pro děti také v Ostravě a v Plzni

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Vyzkoušejte koncept Filozofie pro děti. Tato metoda umožňuje účastníkům (a to nejen dětem) vést společný dialog a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na „velké“ otázky, naslouchat různým myšlenkám a zkoumat různé problémy a témata současného světa. Filozofie pro děti podporuje myšlení, které je kritické a tvořivé, spolupracující a citlivé. Na semináři budete mít příležitost „filozofovat“ a získat základní představu o této metodě. Seminář pořádá společnost Člověk v tísni, resp. program Varianty. Seminář je akreditován MŠMT.

Seminář se uskuteční:

  • 19. 5. 2015 od 9:00 do 17:00 v Praze (Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2)
  • 29. 5. 2015 v Olomouci (Vlastivědném muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, Olomouc, přihlášky do 22. 5. 2015)
  • 16. června od 9:00 do 17:00 v Ostravě (IMPACT HUB OSTRAVA, Sokolská třída 1263/ 24, Ostrava)
  • 27. srpna od 9:00 do 17:00 v Plzni (PLZEŇ – ZASTÁVKA, Přeštická 1761/ 4, Plzeň)

Seminář je určený učitelům základních a středních škol. Účastníci si hradí pouze náklady na dopravu.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky