Přihlašte se na Jarmark finančního vzdělávání

Česká bankovní asociace si dovoluje pedagogy základních škol pozvat na Jarmark finančního vzdělávání, který se uskuteční ve čtvrtek 12. března od 14.00 do 18.00 hod. v podkrovních prostorách Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1.

Co je cílem Jarmarku:
umožnit pedagogům základních škol seznámit se s aktuální nabídkou v oblasti finančního vzdělávání, a to včetně možnosti vyzkoušet některé výukové pomůcky, konzultovat konkrétních odborné otázky, anebo si rozšířit osobních zkušeností v oblasti finančního vzdělávání

Kdo bude na Jarmarku vystavovat:
poskytovatelé služeb a pomůcek zaměřených na výuku finanční gramotnosti, organizátoři seminářů a školení pro učitele, lektoři výukových hodin pro žáky a autoři metodických a výukových listů, knih a her zaměřených na finanční vzdělávání

Kdo Jarmark pořádá:
Česká bankovní asociace (ČBA), což je dobrovolné sdružení bank v České republice, které se v rámci svých aktivit zaměřuje, mimo jiné, na oblast finančního vzdělávání. ČBA řídí a financuje společný projekt profesních asociací na finančním trhu www.financnivzdelavani.cz, který funguje již 8 let (v současné době probíhá jeho grafická i obsahová proměna)

Jaká jsou pravidla:
při organizaci Jarmarku, ale i všech dalších projektech, ČBA vždy striktně dodržuje princip odbornosti a nekomerčnosti

Proč:
Jarmark je organizován jako vlastní aktivita ČBA, která má přispět k finančnímu vzdělávání dětí a současně upozornit na potřebu řešit otázky finanční gramotnosti ve vztahu k celé společnosti. Časově je navázán na celoevropský European Money Week (více na www.europeanmoneyweek.eu), která se koná od 9. do 13. března 2015.

VSTUP VOLNÝ
Vstup je volný pro všechny zájemce, ale z organizačních důvodů je vítáno potvrzení účasti předem na e-mailovou adresu: vystavel@czech-ba.cz.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky