ČS akademie občanského vzdělávání

Zapojte se do nultého ročníku ČS akademie občanského vzdělávání - nenechte si ujít tuto příležitost. Akce je určena pro pedagogy základních škol a nižších stupňů gymnázií, kteří chtějí napomoci vytváření a stabilizaci demokratického prostředí ve své škole. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 15. 10. 2016.

Akademie umožní vedení škol, učitelům a neziskovým organizacím získat praktické nástroje a osvojit si strategie při vytváření demokratického a inkluzivního prostředí pro všechny děti, a to prostřednictvím výchovy a vzdělávání k lidským právům (HRE) a demokratickému občanství (EDC). Regionální akademie se bude konat 2. - 6. 11. 2016 na Slovensku, z České republiky se mohou zapojit pouze 4 čtyřčlenné týmy. Pracovním jazykem bude angličtna - pro aktivní účast je znalost základů angličtiny všech členů týmu klíčová. Alespoň dva členové by měli angličtnu ovládat na úrovni B2. Tlumočení z/do anglického/slovenského jazyka bude zajištěné.

Benefity, které z akce může škola mít:

 • impulsy pro rozvoj demokratického a inkluzivního prostředí ve škole
 • spolupráce se zahraničními odborníky
 • spolupráce mezi přihlášenými školami (napříč Českou a Slovenskou republikou)
 • příprava vlastního akčního plánu pro školu
 • intenzivní spolupráce školního týmu (výjezd na Slovensko)
 • navázání spolupráce s širší místní komunitou (prostřednictvím zástupce NNO)

Pro přihlášení je nutné sestavit čtyřčlenný tým:

 • ředitel/ka nebo zástupce/zástupkyně školy
 • učitel/ka výchovy k občanství a/nebo etické výchovy
 • učitel/ka jiných vyučovacích předmětů (doporučujeme oslovit pedagoga s dobrou angličtinou)
 • člen/ka nevládní organizace (může jít i o zástupce žákovské, rodičovské nebo místní komunity, nebo zástupce městské samosprávy)

Informace a přihláška ke stažení jsou dostupné zde: http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-demokraticke-skolske a zde http://www.nuv.cz/t/cs-akademie. Slovenské organizátorky nabízejí pomoc s vyplněním a případně i s překladem přihlášky.

Přihláška se posílá e-mailem  na tyto adresy: Ms Michaela Ujházyová: michaela.ujhazyova@statpedu.sk, v kopii na Ms Denisa Ďuranová:denisa.duranova@statpedu.sk a v kopii na Alenu Hesovou: alena.hesova@nuv.cz. Vytištěná přihláška (s podpisem ředitele/ředitelky a razítkem školy) se pak posílá ještě poštou na adresu National Institute for Education, Ms Michaela Ujházyová, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, Slovac Republic. Přihláška musí být vyplněna v angličtině.

Akce je bez účastnického poplatku, cestovní náhrady jsou propláceny organizátorem (Štátný pedagogický ústav, SK).

HARMONOGRAM:

 • NOVÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PŘIHLÁŠEK: 10. ŘÍJNA 2016
 • NOVÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK: 15. ŘÍJNA 2016
 • potvrzení o účasti školního týmu: do 17. října 2016
 • regionální akademie: 2. - 6. listopadu 2016 (Slovensko - místo konání bude upřesněno, nejspíše Basnká Bystrica)
 • navazující aktivity a projektová implementace: listopad 2016 - duben 2017
 • vyhodnocení: květen - červen 2017

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku za ČR Alenu Hesovou (alena.hesova@nuv.cz, 274 022 617).

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!