ČS akademie občanského vzdělávání

Zapojte se do nultého ročníku ČS akademie občanského vzdělávání - nenechte si ujít tuto příležitost. Akce je určena pro pedagogy základních škol a nižších stupňů gymnázií, kteří chtějí napomoci vytváření a stabilizaci demokratického prostředí ve své škole. TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK PRODLOUŽEN DO 15. 10. 2016.

Akademie umožní vedení škol, učitelům a neziskovým organizacím získat praktické nástroje a osvojit si strategie při vytváření demokratického a inkluzivního prostředí pro všechny děti, a to prostřednictvím výchovy a vzdělávání k lidským právům (HRE) a demokratickému občanství (EDC). Regionální akademie se bude konat 2. - 6. 11. 2016 na Slovensku, z České republiky se mohou zapojit pouze 4 čtyřčlenné týmy. Pracovním jazykem bude angličtna - pro aktivní účast je znalost základů angličtiny všech členů týmu klíčová. Alespoň dva členové by měli angličtnu ovládat na úrovni B2. Tlumočení z/do anglického/slovenského jazyka bude zajištěné.

Benefity, které z akce může škola mít:

 • impulsy pro rozvoj demokratického a inkluzivního prostředí ve škole
 • spolupráce se zahraničními odborníky
 • spolupráce mezi přihlášenými školami (napříč Českou a Slovenskou republikou)
 • příprava vlastního akčního plánu pro školu
 • intenzivní spolupráce školního týmu (výjezd na Slovensko)
 • navázání spolupráce s širší místní komunitou (prostřednictvím zástupce NNO)

Pro přihlášení je nutné sestavit čtyřčlenný tým:

 • ředitel/ka nebo zástupce/zástupkyně školy
 • učitel/ka výchovy k občanství a/nebo etické výchovy
 • učitel/ka jiných vyučovacích předmětů (doporučujeme oslovit pedagoga s dobrou angličtinou)
 • člen/ka nevládní organizace (může jít i o zástupce žákovské, rodičovské nebo místní komunity, nebo zástupce městské samosprávy)

Informace a přihláška ke stažení jsou dostupné zde: http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-demokraticke-skolske a zde http://www.nuv.cz/t/cs-akademie. Slovenské organizátorky nabízejí pomoc s vyplněním a případně i s překladem přihlášky.

Přihláška se posílá e-mailem  na tyto adresy: Ms Michaela Ujházyová: michaela.ujhazyova@statpedu.sk, v kopii na Ms Denisa Ďuranová:denisa.duranova@statpedu.sk a v kopii na Alenu Hesovou: alena.hesova@nuv.cz. Vytištěná přihláška (s podpisem ředitele/ředitelky a razítkem školy) se pak posílá ještě poštou na adresu National Institute for Education, Ms Michaela Ujházyová, Pluhová 8, 830 00 Bratislava, Slovac Republic. Přihláška musí být vyplněna v angličtině.

Akce je bez účastnického poplatku, cestovní náhrady jsou propláceny organizátorem (Štátný pedagogický ústav, SK).

HARMONOGRAM:

 • NOVÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PŘIHLÁŠEK: 10. ŘÍJNA 2016
 • NOVÝ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK: 15. ŘÍJNA 2016
 • potvrzení o účasti školního týmu: do 17. října 2016
 • regionální akademie: 2. - 6. listopadu 2016 (Slovensko - místo konání bude upřesněno, nejspíše Basnká Bystrica)
 • navazující aktivity a projektová implementace: listopad 2016 - duben 2017
 • vyhodnocení: květen - červen 2017

V případě dotazů kontaktujte koordinátorku za ČR Alenu Hesovou (alena.hesova@nuv.cz, 274 022 617).


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky