Víkend studentských samospráv

Česká středoškolská unie pořádá v termínu od 19. do 21. února 2016 Víkend studentských samospráv.

Jedná se o celostátní akci, která proběhne v Praze a je určena pro středoškoláky - zástupce studentských samospráv (parlamenty, rady či senáty) ze středních škol. Součástí akce bude úvodní panelová debata o občanském aktivismu se zajímavými osobnostmi z řad mladých lidí podílejících se na veřejném dění. Potvrzeným hostem je například Tomáš Bederka z Akademického senátu PedF UK, který mimo jiné před několika lety založil úspěšně fungující Studentský spolek Agora, Janek Rubeš z pořadu Praha vs. prachy a Jan Indráček, absolvent Oxfordu a mentor na Ľetné akadémii Discover.

Akce je pořádána pod záštitou Asociace učitelů občanské výchovy a Asociace ředitelů gymnázií v rámci strukturovaného dialogu s mládeží.

Více informací je k dispozici na webu České středoškolské unie, nebo na facebookové události.


 

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!