Videosoutěž Hate Free Cities

Hate Free Cities

Je ti do 24 let a baví tě tvořit videa? Chceš aktivně bojovat s nenávistí? Zapoj se do video soutěže, natoč krátké video o tom, co si o nenávisti ve společnosti myslíš ty! Projekt Hate Free Cities je mezinárodní projekt, který se zabývá tématy spojenými s problematikou projevů nenávisti ve společnosti. Jeho spolupořadatelem u nás jsou organizace NESEHNUTÍ a Be International.

Setkal/a ses někdy s nenávistí? Co říkáš na hejty na internetu? Proč se někteří lidé stanou terčem kyberšikany? A co si mladí lidé myslí o rasismu? A proč se nás to vůbec týka? Tohle je tvůj prostor se k tématu nenávisti vyjádřit! Natoč krátké video na téma nenávisti ve společnosti nebo na internetu, nahraj jej na youtube
a pošli nám k němu link na hatefreecities@gmail.com. Čas na to máš do 28. února.

Obrázky: 
YouTube video: 
   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!