Sexuální výchova - přihláška na školení

Chcete učit sexuální výchovu jako profík? Přihlašte se na vzdělávací akci. Zvací dopis Konsentu zde:

 

Milí pedagogové, milé pedagožky,

v rámci našeho nového projektu chystáme dvoudenní workshop zaměřený na výuku sociální sexuální výchovy. Právě teď vyvíjíme metodiku a vybíráme termín workshopu. V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit o zodpovězení některých otázek, které nám s organizací workshopu pomohou.

V rámci workshopu budou pedagogům a pedagožkám představeny konkrétní plány 4 lekcí sociální sexuální výchovy. Všechny lekce budou sestavené ve dvou variantách - 45 minut a 90 minut a budou se věnovat následujícím tématům: souhlas a komunikace v sexuálních vztazích, sex a sexualita v kyberprostoru, seznamování a zdravé navazování vztahů a mýty a tabu o sexu a sexualitě. Metodika workshopů bude koncipovaná pro 8. a 9. ročníky základních škol a 1. a 2. ročníky škol středních.

Podmínkou účasti na workshopu je, aby zúčastnění pedagogové a pedagožky odučili/y v prvním pololetí školního roku 2020/2021 všechny čtyři námi navržené lekce v jimi zvolené variantě (45 nebo 90 minut) a aby nám následně poskytnuli/y zpětnou vazbu.

Kapacita workshopu je omezená, vybíráme 15 pedagogů a pedagožek, kteří mají vážný zájem na naplnění cílů projektu. Účast na workshopu a ubytování i cestovné hradí Konsent, stravu si hradí sami pedagogové a pedagožky. Za poskytnutí zpětné vazby na základě níž vypracujeme finální metodickou brožuru, která bude dostupná široké učitelské veřejnosti, nabízíme drobnou finanční kompenzaci.

Přihláška


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky