Sexuální výchova - přihláška na školení

Chcete učit sexuální výchovu jako profík? Přihlašte se na vzdělávací akci. Zvací dopis Konsentu zde:

 

Milí pedagogové, milé pedagožky,

v rámci našeho nového projektu chystáme dvoudenní workshop zaměřený na výuku sociální sexuální výchovy. Právě teď vyvíjíme metodiku a vybíráme termín workshopu. V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit o zodpovězení některých otázek, které nám s organizací workshopu pomohou.

V rámci workshopu budou pedagogům a pedagožkám představeny konkrétní plány 4 lekcí sociální sexuální výchovy. Všechny lekce budou sestavené ve dvou variantách - 45 minut a 90 minut a budou se věnovat následujícím tématům: souhlas a komunikace v sexuálních vztazích, sex a sexualita v kyberprostoru, seznamování a zdravé navazování vztahů a mýty a tabu o sexu a sexualitě. Metodika workshopů bude koncipovaná pro 8. a 9. ročníky základních škol a 1. a 2. ročníky škol středních.

Podmínkou účasti na workshopu je, aby zúčastnění pedagogové a pedagožky odučili/y v prvním pololetí školního roku 2020/2021 všechny čtyři námi navržené lekce v jimi zvolené variantě (45 nebo 90 minut) a aby nám následně poskytnuli/y zpětnou vazbu.

Kapacita workshopu je omezená, vybíráme 15 pedagogů a pedagožek, kteří mají vážný zájem na naplnění cílů projektu. Účast na workshopu a ubytování i cestovné hradí Konsent, stravu si hradí sami pedagogové a pedagožky. Za poskytnutí zpětné vazby na základě níž vypracujeme finální metodickou brožuru, která bude dostupná široké učitelské veřejnosti, nabízíme drobnou finanční kompenzaci.

Přihláška

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!