ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2021

ŠKOLA V DOXU / DOX VE ŠKOLE 2021

Pedagogický workshop
workshop proběhne 25.8. od 14 hod.
Workshop pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ k výstavám Vanitas a #Datamaze: Začarovaný kruh. Akce probíhá v rámci Týdne umění a je zdarma.
V projektu Škola v DOXu / DOX ve škole nabízíme školám a pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce - umíme bezpečně otevírat nepříjemná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie, občanství, smrt atd. Projekt je určen učitelům předmětů občanská výchova / základy společenských věd,
dějepis, český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis, příp. VŠ studentům (blízkých) oborů.

PROGRAM

13:45 - 14:00
Registrace účastníků


14:00 - 16:00
#Datamaze: Fake it!
Vzdělávací program k výstavě #Datamaze: Začarovaný kruh

Internet na jedné straně demokratizoval přístup ke sdělovacím prostředkům, na druhou stranu spustil lavinu obsahu, který je náročné kontrolovat a který často překračuje jak hranice naší představivosti, tak našeho chápání. V tomto digitálním světě může být všechno „fake“. Jsme zde více obklopováni nejen přetvářkou a klamem, které produkují sami lidé, ale vzniká také úplně nová realita. Realita tvořená světem syntetických médií, která nás staví před nové otázky a výzvy. Jaké má ale místo faleš ve světě, kam nedosáhne internet? Make-up zkrášluje, nebo maskuje? A jak to máme my sami? Kdy lžeme a kdy zkreslujeme? Cílem vzdělávacího programu je zamyslet se studenty nad významem přetvářky v našem životě. Důkladně prozkoumáme termín „fake“, abychom lépe připravili své kritické myšlení na realitu, ve které bude stále těžší a těžší rozlišit mezi pravým a falešným, skutečným a syntetickým. Klíčová slova: fake, influencer, syntetická realita, kritický design
Lektor: Michal Kučerák


16:00 - 16:30
Přestávka s občerstvením


16:30 - 18:30
S kůží na trh
Vzdělávací program S kůží na trh k výstavě Vanitas

Výstava Vanitas ukazuje smrt a umírání jako jeden z významných námětů současného výtvarného umění. Různé dějinné etapy lidské historie se lišily i svým vztahem ke smrti, respektive k životu samotnému. Přestože v moderní společnosti se smrt a umírání dostávají do stále více izolované či téměř tabuizované pozice, v umělecké tvorbě jsou stále přítomny. Již v období renesance se objevuje specifické zobrazení pomíjivosti a prázdnoty lidské existence (Vanitas) symbolizované zátiším s lidskou lebkou či květinami. Od té doby patří mezi nejčastější náměty stále otevřené novým a originálním zpracováním. A škála uměleckých výrazů je ve velkolepé výstavě opravdu bohatá. Uvažování nad plynutím času nemusí vést pouze k zármutku nebo dekadenci – hledání smyslu lidské existence může motivovat k větší zvědavosti, zájmu, porozumění a otázky jsou v tu chvíli minimálně stejně důležité jako odpovědi. To vše je ideální příležitost tematizovat náročné a přitom archetypální téma v bezpečném prostředí galerie, kde se každý může do tématu ponořit a odnést si k němu nové a neotřelé pohledy. Vzdělávací program obsahuje různé aktivity, komentáře, diskuse i kontemplaci ve výstavě – vše se závěrečnou reflexí.
Lektor: Jiří Raiterman


18:30 - 19:00
Závěrečná diskuse a hodnocení s malým občerstvením

Společně budeme reflektovat materiál výstavy i podněty z workshopů a pokusíme se najít možnosti, jak pracovat s výstavou dále ve školní třídě. V ideálním případě vznikne soubor nápadů a inspirací určený ke sdílení, případně připojíme postupy, které známe ze školního prostředí my.

Vhodné zejména pro výuku OV/ZSV, IT, VV, D, ČJ (2. stupeň ZŠ a SŠ).
Zaregistrujte se zde.
Více informací o projektu:
Jiří Raiterman
jiri@dox.cz
295 568 104

Letní pedagogický workshop v Centru současného umění DOX

Zdarma v rámci Týdne umění

V rámci pedagogických workshopů nabízíme pedagogům metodiku využití galerijních animačních programů ve výuce - umíme bezpečně otevírat nepříjemná témata jako diskriminace, kreativita, svoboda, média, demokracie atd. Tentokrát máte možnost zažít program Fake it! A program S kůží na trh, který je inspirován výstavou Vanitas.

 

Více na: https://www.dox.cz/vzdelavani/skola-v-doxu-dox-ve-skole-318


DOX pracuje ve svých programech  pomezí umění a neumění – instituce, která se zajímá o svět kolem sebe, která se ho snaží komentovat, reflektovat a zkoumat.
Rozvoj tvořivosti, empatie, schopnosti reflexe a kritického myšlení jsou pak hlavními cíli dlouhodobé strategie vzdělávání Centra DOX realizované v konkrétních programech (viz dále).


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky