Studentská konference "Meze svobody"

Spolek Asi-milovaní pořádá v rámci projektu Meze svobody/Free2choose ve dnech 6.- 8. 11. 2015 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře pod záštitou města Kutná Hora studentskou konferenci zaměřenou na lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus, souvislost lidských práv s postavením uprchlíků a další témata, která zpracovali žáci a studenti českých škol ve svých autorských videoklipech.


Konference je vyvrcholením stejnojmenného projektu, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevům extremismu, jež ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale i osobní svobody a práva každého jednotlivce. V rámci projektu se sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod. Cílem je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství, ale zároveň je učit diskutovat a zdůvodňovat svůj názor.
Formát projektu byl vytvořen Domem Anne Frankové v Amsterodamu. Zatímco původní projekt, pojmenovaný Free2Choose a Free2Choose-Create (fáze, kdy vytvářejí videoklipy žáci a studenti), pracuje především s žáky a studenty, projekt spolku Asi-milovaní, jež byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP, grantem MŠMT a grantem města Kutná Hora, cílí vedle žáků a studentů také na pedagogy.


Letošní konference, které se zúčastní více než 40 žáků a studentů z ČR a Slovenska a 20 pedagogů, volně navazuje na konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, jež se konala v GASKu v Kutné Hoře v říjnu 2013. Stejně jako před dvěma lety, i letos klademe důraz na principy aktivního občanství. Sborník z předloňské konference je k dispozici online na: http://www.moznosti-demokracie.cz/odborne-texty/.


Konference je rozdělena do několika bloků – během tematických panelů zazní odborné příspěvky a zástupci občanského sektoru se podělí o své praktické zkušenosti. V dalším bloku budou studenti i učitelé rozděleni do pracovních skupin a pracovat ve workshopech. V případě pedagogů je naším primárním záměrem umožnit výměnu zkušeností, poskytnout si vzájemnou inspiraci, motivaci, navázat kontakty. Usilujeme o to, abychom účastníky konference podnítili k aktivní a konkrétní činnosti, proto si v rámci kmenových skupin budou účastníci – žáci, studenti i učitelé společně připravovat akční plány k řešení situací, jež pokládají za důležité. V posledním bloku během závěrečného dne budou učitelé i studenti prezentovat své výstupy a celou konferenci uzavře závěrečná diskuse. Z konference bude vydán sborník.  
Na konferenci vystoupí Maja Nenadovič z Anne Frank House, Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci, římskokatolický farář z Letohradu, Václav Vacek, Pavel Košák z Variant Člověka v tísni a Fokusu, Michal Jelínek z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Lukáš Houdek z iniciativy Hate Free Culture a právník Pavel Uhl. Témata odborných příspěvků vychází částečně z témat, která si vybrali žáci a studenti při tvorbě svých klipů – měla by být povolena eutanázie, měl by být obnoven trest smrti, měly by být instalovány kamery na školách, měly by být pacienti se schizofrenií preventivně uzavíráni v ústavech, částečně pak chceme osvětlit koncept lidských práv a jejich vztah k aktuálním celospolečenským tématům.


Zájemce zveme na odborné přednášky, které jsou bezplatně otevřeny veřejnosti. Podrobnosti naleznou zájemci v programu konference http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/, kde se lze dozvědět více o projektu Meze svobody a prohlédnout si žákovské a studentské videoklipy, kterých bylo dosud natočeno jedenáct.

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!