Studentská konference "Meze svobody"

Spolek Asi-milovaní pořádá v rámci projektu Meze svobody/Free2choose ve dnech 6.- 8. 11. 2015 v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře pod záštitou města Kutná Hora studentskou konferenci zaměřenou na lidská práva a jejich vztah k dnešku, hierarchii lidských práv, lidská práva a extremismus, souvislost lidských práv s postavením uprchlíků a další témata, která zpracovali žáci a studenti českých škol ve svých autorských videoklipech.


Konference je vyvrcholením stejnojmenného projektu, který vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevům extremismu, jež ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale i osobní svobody a práva každého jednotlivce. V rámci projektu se sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod. Cílem je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství, ale zároveň je učit diskutovat a zdůvodňovat svůj názor.
Formát projektu byl vytvořen Domem Anne Frankové v Amsterodamu. Zatímco původní projekt, pojmenovaný Free2Choose a Free2Choose-Create (fáze, kdy vytvářejí videoklipy žáci a studenti), pracuje především s žáky a studenty, projekt spolku Asi-milovaní, jež byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP, grantem MŠMT a grantem města Kutná Hora, cílí vedle žáků a studentů také na pedagogy.


Letošní konference, které se zúčastní více než 40 žáků a studentů z ČR a Slovenska a 20 pedagogů, volně navazuje na konferenci „Demokracie versus extremismus. Principy všedního hrdinství“, jež se konala v GASKu v Kutné Hoře v říjnu 2013. Stejně jako před dvěma lety, i letos klademe důraz na principy aktivního občanství. Sborník z předloňské konference je k dispozici online na: http://www.moznosti-demokracie.cz/odborne-texty/.


Konference je rozdělena do několika bloků – během tematických panelů zazní odborné příspěvky a zástupci občanského sektoru se podělí o své praktické zkušenosti. V dalším bloku budou studenti i učitelé rozděleni do pracovních skupin a pracovat ve workshopech. V případě pedagogů je naším primárním záměrem umožnit výměnu zkušeností, poskytnout si vzájemnou inspiraci, motivaci, navázat kontakty. Usilujeme o to, abychom účastníky konference podnítili k aktivní a konkrétní činnosti, proto si v rámci kmenových skupin budou účastníci – žáci, studenti i učitelé společně připravovat akční plány k řešení situací, jež pokládají za důležité. V posledním bloku během závěrečného dne budou učitelé i studenti prezentovat své výstupy a celou konferenci uzavře závěrečná diskuse. Z konference bude vydán sborník.  
Na konferenci vystoupí Maja Nenadovič z Anne Frank House, Magda Faltová ze Sdružení pro integraci a migraci, římskokatolický farář z Letohradu, Václav Vacek, Pavel Košák z Variant Člověka v tísni a Fokusu, Michal Jelínek z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Lukáš Houdek z iniciativy Hate Free Culture a právník Pavel Uhl. Témata odborných příspěvků vychází částečně z témat, která si vybrali žáci a studenti při tvorbě svých klipů – měla by být povolena eutanázie, měl by být obnoven trest smrti, měly by být instalovány kamery na školách, měly by být pacienti se schizofrenií preventivně uzavíráni v ústavech, částečně pak chceme osvětlit koncept lidských práv a jejich vztah k aktuálním celospolečenským tématům.


Zájemce zveme na odborné přednášky, které jsou bezplatně otevřeny veřejnosti. Podrobnosti naleznou zájemci v programu konference http://www.moznosti-demokracie.cz/free2choose/, kde se lze dozvědět více o projektu Meze svobody a prohlédnout si žákovské a studentské videoklipy, kterých bylo dosud natočeno jedenáct.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky