Výzvy občanského vzdělávání

Srdečně zveme na seminář pořádaný Občankáři ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Naši hosté představí práci svých organizací a nabídnou inspirativní podněty do výuky. Můžete se těšit na zástupce Jednoho světa do škol, Variant, Institutu Terezínské iniciativy, Paměti národa a USC Shoah Foundation.
Dále Občankáři představí elearningové kurzy a Letní školu a budete mít možnost popovídat si s Věrou Roubalovou-Kostlánovou o smyslu a důležitosti občanského vzdělávání.

KDE: Evropský dům, Jungmanova 24, Praha
KDY: úterý 7. května 2019

PROGRAM:

9:00 – 9:30 Registrace
9:30 – 11:00 Beseda s Věrou Kostlánovou o důležitosti občanského vzdělávání
11:00 – 11:30 Prezentace vzdělávacích aktivit - Post Bellum
11:30 – 12:00 Prezentace vzdělávacích aktivit – Institut Terezínské iniciativy
12:00 - 12:30 Prezentace vzdělávacích aktivit – Člověk v tísni
12:30 – 13:00 Občerstvení
13:00 – 14:00 diskuze všech hostů
14:00 - 14:30 Prezentace vzdělávacích aktivit – Univerzita Jižní Kalifornie Shoah Foundation
14:30 – 15:00 Prezentace vzdělávacích aktivit – Občankáři


Účast na semináři je díky finanční podpoře Hlavního města Prahy a Evropské komise zdarma. Občerstvení a oběd zajištěno.

Přihlásit se můžete v registračním formuláři ZDE

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

   
VOSK

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!