Zástupci občankářů vystoupí na seminářích Pantu

Na letošní podzim připravil PANT a portál Moderní dějiny.cz ve spolupráci s asociací Občankáři.cz nové typy seminářů s účastí renomovaných historiků a autorů historických knih s náplní. Podívejte se na konkrétní pogram a časový harmonogram jednotlivých seminářů.

Další informace o seminářích, možnosti přihlášení a podmínkách naleznete ZDE

 

Vzdělávací seminář 20. století v životě Václava Havla
Program semináře v Praze (3. listopadu 2015)
Místo konání: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

8.50-9.00
Zahájení – Petr Pánek Občanské sdružení PANT
9.00-10.15
Blok Pavla Kosatíka
10.15-10.35
přestávka
10.35-11.40
Blok s Petruškou Šustrovou
11.45-12.15
oběd
12.20- 13.20
Metodický blok I. (ZSV - Vladislav Dudák, pedagog)
13.20-13.30
přestávka
13.30-14.30
Metodický blok II. (dějepis – Milan Hes, pedagog)
14.30 – 14.45
Zhodnocení, závěr

Pavel Kosatík, spisovatel
„Zní to možná jako klišé, když se řekne, že z tuctu způsobů, jak vyprávět Havlův život (příběh politizujícího intelektuála, příběh moci atd.) je nejdůležitější ten ˊamerickýˊ´: příběh odvahy. Je to však pravda. Slovo odvaha se u nás používá nerado a s ostychem, pokud jsme ochotni ji někomu připsat, pak nejčastěji mrtvým a nejradši mučednicky zemřelým. Havel však patří k lidem, kteří rehabilitují odvahu jako ctnost každodenní, naoko všední, ve skutečnosti o to víc podstatnou.“

Petruška Šustrová, pamětnice
Jak Václav Havel vystupoval na veřejnosti, si pravděpodobně většina z nás pamatuje. Jaký byl však Václav Havel v soukromí? Novinářka, překladatelka a bývalá disidentka vzpomíná na Václava Havla a jeho blízké.

Vladislav Dudák, pedagog
Lektor ve svém příspěvku ukazuje Václava Havla jako příklad známého a vyhraněného člověka ve vztahu k dějinám, politice, morálce a sobě samému, jako člověka, jehož osud a názory mají nebývalý potenciál pro praktické a v diskusích podnětné rozvíjení problematiky společenských věd. Tematizuje Václava Havla jako charismatickou osobnost ve střetu s naléhavostí a potřebami doby, osobnost lidskou, často lidsky rozporuplnou, plnou dilemat, ale přímou a jasnou v okamžicích morálního rozhodnutí.

Milan Hes, pedagog
Didaktik dějepisu se v metodické inspiraci věnuje vybraným názorům Václava Havla na význam znalosti českých dějin. Příspěvek využívá modelovou analýzu školního historického pramene (text, fotografie, zvukový záznam). V metodické inspiraci jsou využity záznamy z autentického vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa.

Vzdělávací seminář Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava (1939-45)
Program semináře v Chomutově (12. listopadu 2015)
Místo konání: Magistrát města Chomutov

9.00 – 9.20
Zahájení - Petr Pánek
9.20 – 10.20
přednáška Jiřího Padevěta a diskuse s účastníky
10.20 – 10.30
Přestávka
10.30 – 11.30
Jiří Padevět - témata knih - Průvodce Prahou + Krvavé finále - diskuse s účastníky
11.30 -12.15
oběd
12.15 -13.00
Přehled o současné nabídce aktivit pro školy s tématem Protektorát Čech a Morava
13.00 – 14.00
Metodický blok I. (ZSV – Marcel Mahdal Občanské sdružení PANT, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě)
14.00 – 14.15
Přestávka
14.15 – 15.00
Metodický blok II. (dějepis – Marcel Mahdal Občanské sdružení PANT, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě, host semináře: Josef Märc, Gymnázium Chomutov)

Osnova přednášky Jiřího Padevěta
Protektorát Čech a Morava - Protektorátní úřady; Nacistické úřady a represivní aparát; Odboj; Židé; Transporty a pochody smrti; České povstání

Metodický blok ZSV
Porovnání podmínek emigrace z protektorátu a současné migrační krize. Mezinárodní právo a migrace, předpisy, úkony, možnosti migrantů v EU, integrace do evropské společnosti. Proměny migrace ve 21. století v podmínkách globalizace, ekologické změny, komunikační technologie, média. Mediální manipulace, dopady migrace na politiku.

Metodický blok dějepis
Pochody a jejich oběti; vítězové a osvobození (zamyšlení nad terminologií);  tanky jako symbol, prezentsace metodických materiálů k tématu na Moderních dějinách.cz.

Vzdělávací seminář Československo mezi válkou a komunistickou totalitou (1945-48)
Program semináře v Jihlavě (23. listopadu 2015)

9.00 – 9.20
Zahájení - Petr Pánek

9.20 – 11.20
přednáška Jiřího Pernese
11.20 – 11.30
Přestávka
11.30 – 12.00
Jiří Pernes - diskuse s účastníky
12.00 -12.45
oběd
12.45 -13.45
Metodický blok I. (dějepis – Petr Šimíček Občanské sdružení PANT, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě)
13.45 – 14.45
Metodický blok II. (ZSV – Monika Stehlíková, Gymnázium Plzeň)
14.45 - 15.00
Závěr semináře

Osnova přednášky Jiřího Pernese
Osvobození a změny poválečné ČSR, Benešovy dekrety, Košický vládní program, systém Národní fronty, znárodňování a ekonomické změny, odsun Němců a etnické změny, retribuce, volby 1946, rostoucí napětí mezi KSČ a ostatními politickými stranami, cesta k únoru 1948.

Metodický blok I. a III. (dějepis)
Praktické demonstrace konkrétních námětů a pracovních postupů při interpretaci pramenů k období pretotalitního Československa v letech 1945-1948. Seznámení s konkrétními, v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé přitažlivé hodiny dějepisu založené na dobových pramenech. Prezentace metodických materiálů (Košický vládní program v obrazech, změny v poválečné ČSR, systém Národní fronty, parlamentní volby 1946, narůstající politická krize před únorem 1948) z portálu Moderní dějiny.cz.

Metodický blok II. (ZSV)
"Příležitosti a meze historických příkladů při výuce ZSV se zvláštním ohledem na třetí republiku, příklady možných aktivit. Jaspersova otázka viny a poválečné zacházení s „kolaboranty“. Konec války, všude mír aneb židovské návraty a jejich vliv na formování identity. Je okleštěná demokracie ještě demokracií? Při demonstraci budou využity materiály z Centra vizuální historie Malach (USC SF)."


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!