Zástupci občankářů vystoupí na seminářích Pantu

Na letošní podzim připravil PANT a portál Moderní dějiny.cz ve spolupráci s asociací Občankáři.cz nové typy seminářů s účastí renomovaných historiků a autorů historických knih s náplní. Podívejte se na konkrétní pogram a časový harmonogram jednotlivých seminářů.

Další informace o seminářích, možnosti přihlášení a podmínkách naleznete ZDE

 

Vzdělávací seminář 20. století v životě Václava Havla
Program semináře v Praze (3. listopadu 2015)
Místo konání: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

8.50-9.00
Zahájení – Petr Pánek Občanské sdružení PANT
9.00-10.15
Blok Pavla Kosatíka
10.15-10.35
přestávka
10.35-11.40
Blok s Petruškou Šustrovou
11.45-12.15
oběd
12.20- 13.20
Metodický blok I. (ZSV - Vladislav Dudák, pedagog)
13.20-13.30
přestávka
13.30-14.30
Metodický blok II. (dějepis – Milan Hes, pedagog)
14.30 – 14.45
Zhodnocení, závěr

Pavel Kosatík, spisovatel
„Zní to možná jako klišé, když se řekne, že z tuctu způsobů, jak vyprávět Havlův život (příběh politizujícího intelektuála, příběh moci atd.) je nejdůležitější ten ˊamerickýˊ´: příběh odvahy. Je to však pravda. Slovo odvaha se u nás používá nerado a s ostychem, pokud jsme ochotni ji někomu připsat, pak nejčastěji mrtvým a nejradši mučednicky zemřelým. Havel však patří k lidem, kteří rehabilitují odvahu jako ctnost každodenní, naoko všední, ve skutečnosti o to víc podstatnou.“

Petruška Šustrová, pamětnice
Jak Václav Havel vystupoval na veřejnosti, si pravděpodobně většina z nás pamatuje. Jaký byl však Václav Havel v soukromí? Novinářka, překladatelka a bývalá disidentka vzpomíná na Václava Havla a jeho blízké.

Vladislav Dudák, pedagog
Lektor ve svém příspěvku ukazuje Václava Havla jako příklad známého a vyhraněného člověka ve vztahu k dějinám, politice, morálce a sobě samému, jako člověka, jehož osud a názory mají nebývalý potenciál pro praktické a v diskusích podnětné rozvíjení problematiky společenských věd. Tematizuje Václava Havla jako charismatickou osobnost ve střetu s naléhavostí a potřebami doby, osobnost lidskou, často lidsky rozporuplnou, plnou dilemat, ale přímou a jasnou v okamžicích morálního rozhodnutí.

Milan Hes, pedagog
Didaktik dějepisu se v metodické inspiraci věnuje vybraným názorům Václava Havla na význam znalosti českých dějin. Příspěvek využívá modelovou analýzu školního historického pramene (text, fotografie, zvukový záznam). V metodické inspiraci jsou využity záznamy z autentického vysílání české redakce Rádia Svobodná Evropa.

Vzdělávací seminář Jak se žilo v Protektorátu Čechy a Morava (1939-45)
Program semináře v Chomutově (12. listopadu 2015)
Místo konání: Magistrát města Chomutov

9.00 – 9.20
Zahájení - Petr Pánek
9.20 – 10.20
přednáška Jiřího Padevěta a diskuse s účastníky
10.20 – 10.30
Přestávka
10.30 – 11.30
Jiří Padevět - témata knih - Průvodce Prahou + Krvavé finále - diskuse s účastníky
11.30 -12.15
oběd
12.15 -13.00
Přehled o současné nabídce aktivit pro školy s tématem Protektorát Čech a Morava
13.00 – 14.00
Metodický blok I. (ZSV – Marcel Mahdal Občanské sdružení PANT, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě)
14.00 – 14.15
Přestávka
14.15 – 15.00
Metodický blok II. (dějepis – Marcel Mahdal Občanské sdružení PANT, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě, host semináře: Josef Märc, Gymnázium Chomutov)

Osnova přednášky Jiřího Padevěta
Protektorát Čech a Morava - Protektorátní úřady; Nacistické úřady a represivní aparát; Odboj; Židé; Transporty a pochody smrti; České povstání

Metodický blok ZSV
Porovnání podmínek emigrace z protektorátu a současné migrační krize. Mezinárodní právo a migrace, předpisy, úkony, možnosti migrantů v EU, integrace do evropské společnosti. Proměny migrace ve 21. století v podmínkách globalizace, ekologické změny, komunikační technologie, média. Mediální manipulace, dopady migrace na politiku.

Metodický blok dějepis
Pochody a jejich oběti; vítězové a osvobození (zamyšlení nad terminologií);  tanky jako symbol, prezentsace metodických materiálů k tématu na Moderních dějinách.cz.

Vzdělávací seminář Československo mezi válkou a komunistickou totalitou (1945-48)
Program semináře v Jihlavě (23. listopadu 2015)

9.00 – 9.20
Zahájení - Petr Pánek

9.20 – 11.20
přednáška Jiřího Pernese
11.20 – 11.30
Přestávka
11.30 – 12.00
Jiří Pernes - diskuse s účastníky
12.00 -12.45
oběd
12.45 -13.45
Metodický blok I. (dějepis – Petr Šimíček Občanské sdružení PANT, Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě)
13.45 – 14.45
Metodický blok II. (ZSV – Monika Stehlíková, Gymnázium Plzeň)
14.45 - 15.00
Závěr semináře

Osnova přednášky Jiřího Pernese
Osvobození a změny poválečné ČSR, Benešovy dekrety, Košický vládní program, systém Národní fronty, znárodňování a ekonomické změny, odsun Němců a etnické změny, retribuce, volby 1946, rostoucí napětí mezi KSČ a ostatními politickými stranami, cesta k únoru 1948.

Metodický blok I. a III. (dějepis)
Praktické demonstrace konkrétních námětů a pracovních postupů při interpretaci pramenů k období pretotalitního Československa v letech 1945-1948. Seznámení s konkrétními, v praxi vyzkoušenými metodami, které pomáhají změnit stereotypy ve výuce a vytvářet zajímavé přitažlivé hodiny dějepisu založené na dobových pramenech. Prezentace metodických materiálů (Košický vládní program v obrazech, změny v poválečné ČSR, systém Národní fronty, parlamentní volby 1946, narůstající politická krize před únorem 1948) z portálu Moderní dějiny.cz.

Metodický blok II. (ZSV)
"Příležitosti a meze historických příkladů při výuce ZSV se zvláštním ohledem na třetí republiku, příklady možných aktivit. Jaspersova otázka viny a poválečné zacházení s „kolaboranty“. Konec války, všude mír aneb židovské návraty a jejich vliv na formování identity. Je okleštěná demokracie ještě demokracií? Při demonstraci budou využity materiály z Centra vizuální historie Malach (USC SF)."


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky