Zprávy z Letní školy Občankářů

Asociace uspořádala na konci školního roku a začátku prázdnin Letní školu Občankářů, jež si vzala za cíl připomenout neskloňovanější témata uplynulého školního roku (exekuce, V4, mediální výchova a Blízký východ). Na Letní škole se potkali převážně odborníci na daná témata s aktivními učiteli různých aprobací (hlavně občankáři). 
Fotografie z LOŠ  naleznete zde: http://www.obcankari.cz/fotografie-z-letni-skoly-obcankaru
Ohlasy na Letní školu jsou více než pozitivní, zde uveřejňujeme některé z nich:


LŠ Občankářů považuju za jednu z nejlepších vzdělávacích akcí roku. Moc mě bavila různorodost témat a zajímaví hosté. Krásné prostory, skvělý servis, inspirativní kolegové - co více si přát!

Setkání s úžasnými a inspirativními osobnostmi (odborníky, novináři), podněty do výuky (užitečné odkazy, stránky, příklady metodiky) a v neposlední řadě možnost setkat se s kolegy, kteří mají podobnou představu o výuce a kterým není lhostejné, co si jejich žáci z hodin odnesou (mnozí se tak stávají neplánovanou inspirací).
Zajímavé a potřebné pro praktický život i utváření občanských postojů.

Naprosto skvělá akce. Ačkoliv bydlím více než 350 km od Prahy, nelituji jediné minuty, kterou jsem zde strávila a jediné co mě mrzí je to, že jsem se kvůli časovým možnostem nemohla zúčastnit celé školy (absolvovala jsem 2 dny). Jednalo se o témata, o kterých je obtížné najít objektivní informace - média, Blízký východ. A lidé, kteří se v těchto oblastech pohybují, pomohou nejen učitelům ujasnit si představy o tom, jak některé věci skutečně fungují.

Odjížděla jsem povzbuzena, s novými informacemi a novou chutí učit smysluplně :)

Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit. Neobyčejně příjemná atmosféra, skvělá organizace a zajímavé referáty/témata vystupujících. Vděčně děkuji!

Velmi vysoce si cením přípravy Letní školy Občankářů 2018. Velké díky patří organizátorům, kteří nastavili laťku profesionality opravdu vysoko. Byla vybrána velmi zajímavá, aktuální i provokativní témata, skvělí přednášející - odborníci s širokým rozhledem, vědomostmi, s darem zaujmout posluchače a poutavě předat své znalosti.
Přednášky Letní školy předčily různé vzdělávací semináře z jiných vzdělávacích center.
Letní škola měla výborné organizační zajištění, zvolený termín považuji za ideální. Výběr přednášejících byl vyvážený. Program byl velmi zajímavý a pro mě bude účast na Letní škole přínos ve výuce.

Letní škola Občankářů byla inspirační injekcí do dalšího školního roku. Odborné přednášky, tipy na zajímavé školní projekty a programy, tipy na hosty, kteří by mohli přijít debatovat do škol, tipy na vzdělávání, to vše bylo na programu letní školy ve čtyřech prázdninových dnech. Letní škola pokryla aktuální témata: chudobu, V4, Blízký východ a mediální problematiku. Pro učitele občankáře je sledování aktuálního dění náročné a já to sama nezvládám, je skvělé, že Občankáři to nabízejí všem. Moc děkuji.

Velmi přínosné materiály, zajímaví přednášející, poutavé příspěvky.

Setkání s nadšenými kolegy a inspirativními přednášejícími.

Oceňuji výbornou organizaci, příjemné prostředí, podnětné příspěvky. Pro mě to byl jednoznačně moc hezký prázdninový start :-)
Téma exekuce, Hůle: praktický vhled do problematiky, konkrétní příklady, podkladové souhrnné grafy - ergo s trochou následné práce lze vytvořit konkrétní přípravu do hodiny/hodin.
Akce s přínosem nejen pro učitele občanské výchovy. Organizačně byla perfektně zvládnutá. Poloha místa konání v rámci hlavního města výborná.

Informačně a odborně neskutečně nabité tři dny v příjemném prostředí na skvěle zorganizované akci. Je příjemné být chvíli v pozice vzdělávaného, toho, o kterého je pečováno, když se člověk nachází celý rok v zásadě na opačné straně barikády. Zároveň skvělá příležitost získat odborné zázemí od opravdových expertů a učitelsky odborně tak nezůstávat v minulosti a pracovat na sobě.

O velkém zájmu vypovídá účast v době prázdnin.

Velmi trefné načasování na počátek července (v hlavách učitelů ještě doznívají celoroční "občánkářská" témata, zároveň však se blíží letní odpočinek), vzdělaní a přemýšliví lidé, inspirativní metody, témata veskrze aktuální.


Je mi velice líto, že jsem onemocněl a nemohl jsem se zúčastnit všech dnů Letní školy, ovšem tento seminář považuji za velice přínosný a podnětný, protože člověk se dozví mnohé informace, které může využít do výuky. Určitě ho doporučím i dalším svým kolegům.
Vítaná možnost rozšířit si obzory a prohloubit vědění o společenskovědních tématech
- převaha kvalitních lektorů znalých problematiky - možnost diskutovat s lektory a o krátkých přestávkách i s kolegy učiteli (porovnat si podmínky výuky na různých školách) - doplnění mozaiky vědomostí a souvislostí - zajímavé příklady z práce i života (p. Holcová, p. Šlerka).

   
Asociace

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!