Nezaměstnanost, systém sociálního zabezpečení v ČR

Krátké video o Davidovi, který rodičům sděluje palčivou novinu, najde své uplatnění ve všech typech škol. Jedna z mnoha příležitostí, kdy můžeme žákům video promítnout, je při výuce o systému sociálního zabezpečení v ČR.

Systém sociálního zabezpečení v ČR


Sociálním zabezpečením v širším slova smyslu se rozumí podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech. U některých těchto událostí se předpokládá, že jsou dočasné (nezaměstnanost), u jiných je naopak zřejmá jejich dlouhodobost nebo trvalost (stáří, invalidita). Stát v sociálních událostech své občany podporuje finančně, věcně nebo službou, aby tak zabránil sociálnímu napětí ve společnosti.


Systém sociálního zabezpečení stojí na 3 pilířích:

1. Pojištění - v ČR se jedná především o pojištění zdravotní a sociální, nemocenské a důchodové

    Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:
    nemocenské
    podpora při ošetřování člena rodiny
    vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
    peněžitá pomoc v mateřství

    Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:
    nemocenské
    peněžitá pomoc v mateřství


2. Podpora - v ČR se jedná o systém dávek státní sociální podpory, které jsou:

   – nezávislé na příjmu:                           – závislé na příjmu:
    porodné                                                   příspěvek na bydlení
    pohřebné                                                 přídavek na dítě
    rodičovský příspěvek                               sociální příplatek
    pěstounské dávky        

                        
3. Pomoc - v ČR se jedná o dávky v hmotné nouzi a dávky sociální péče

    Dávky v hmotné nouzi:                        Dávky sociální péče:
    doplatek na bydlení                                příspěvky pro zdrav. postižené
    příspěvek na živobytí                              příspěvek na péči
    mimořádná okamžitá pomoc

Upraveno podle MARCISZOVÁ, Alice. Systém sociálního zabezpečení v ČR. Sociální zabezpečení 2007 [online]. 2007, srpen 2014 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://www.icm.cz/system-socialniho-zabezpeceni-v-cr.

Obrázky: 

Komentáře

Dobrý den,
v metodice se odkazuje na video o Davidovi, ale nikde nevidím link, ani to nijak nesouvisí s popisem aktivity. Není to nějaký omyl?

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!