Hospodářský proces a výrobní faktory aneb Jak na bohatství

Copak jsem pro vás nachystali nového? Prezentaci! Neobyčejnou prezentaci! Nevýkladovou prezentaci! Prezentaci - rozhovor! Ideální pro synchronní výuku. Konečně:)

Představujeme vám materiál využitelný v hodinách ekonomie k tématu hospodářský proces. Týká se atraktivního tématu vzniku bohatství. Nehledejte pracovní list, jeho funkci převzala prezentace, která klade otázky. Nechte žáky zamyslet se nad ekonomickými pojmy z jiného úhlu pohledu. Správné odpovědi nejsou. Pokud jsou, jsou v prezentaci.

Součástí materiálu je skupinová práce s textem (pracovní text), který naleznete v příloze. Jedná se o článek Ondřeje Housky z IHNED Poučení ze světa: Česko zbohatne, když podpoří humanitní obory. Nepředstírejte, že si ho nechcete sami přečíst?!

Děkujeme redakci IHNED, že nám článek, který je běžně přístupný za úplatu, poskytla ke vzdělávacím účelům zdarma. Děkujeme!

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

PřílohaVelikost
Soubor Pracovní text301.57 KB
PDF icon Ondřej Houska: Česko zbohatne, když84.02 KB
cc by-nc-sa

Komentáře

.

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky