Diskuze: Postoje a názory ve škole: Mělo by učitele zajímat, co si myslí jejich žáci?

Diskuze

Nový supermarket, nebo park? Rajčata v zimě nejím! Ty nemáš IPhone?! Bydlet na vesnici? Líbí se mi kluci. Je stará.
V poslední době se objevují názory, že škola by neměla žáka vychovávat, ani otevírat palčivá společenská témata. Je možné předat žákům jen kvantum informací bez hodnotového ukotvení? Jak může učitel hodnoty a postoje žáků zjistit a proč je to důležité? Jakým způsobem lze na tyto postoje působit, aniž by šlo o manipulaci? Máte na tuto problematiku vlastní názor? Zajímají Vás postoje ostatních? Využijte nabídku programu Varianty a přijďte diskutovat!

Cílem diskuze je zjistit, zda a do jaké míry je správné působit na postoje žáka, jak se liší práce s dětmi a staršími žáky nebo jak probíhá příprava učitelů na vysoké škole.

Diskuze se koná 21. dubna 2016 od 18:00 Langhans - Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

   
Aktuality

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!