Argumentační fauly: Odkaz na (neexistující) autoritu

RVP: OBČAN VE STÁTĚ

Anotace:
Prostřednictvím aktivity si s žáky projdeme mediální kauzu vyvolanou kolem rozhovoru s Andrejem Babišem, který poskytl deníku Právo, v němž odmítl možné přijetí 50 syrských sirotků. Zaměříme se i na význam dopisu Taťjany Horákové. Žáci se procvičují v rozpoznávání argumentačních faulů.


Klíčová slova:

argumentační fauly, kritické myšlení, pomoc, recese

Průřezová témata:

Výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova

Doporučený věk:

12+

Délka:

90 minut

Pomůcky:
Pracovní listy (PL1 a PL2)
Chytré telefony

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!