Argumentační fauly: Odkaz na (neexistující) autoritu

RVP: OBČAN VE STÁTĚ

Anotace:
Prostřednictvím aktivity si s žáky projdeme mediální kauzu vyvolanou kolem rozhovoru s Andrejem Babišem, který poskytl deníku Právo, v němž odmítl možné přijetí 50 syrských sirotků. Zaměříme se i na význam dopisu Taťjany Horákové. Žáci se procvičují v rozpoznávání argumentačních faulů.


Klíčová slova:

argumentační fauly, kritické myšlení, pomoc, recese

Průřezová témata:

Výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova

Doporučený věk:

12+

Délka:

90 minut

Pomůcky:
Pracovní listy (PL1 a PL2)
Chytré telefony

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky