Gender a etnicita na 1. stupni ZŠ

Gender a etnicita

Ve svých třídách se často setkáváme nejen s problematikou genderové rovnosti, ale také s problematikou rovnosti etnické. Jak k tomuto citlivému tématu přistoupit, jak ho uchopit. Především učitelé základních škol mohou nalézti odpovědi v příručkách Otevřené společnosti o.p.s..

Otevřená společnost o.p.s. nabízí na svém webovém portálu celou řadu zajímavých publikací věnujících se toleranci ve společnosti. V jednom ze svých výzkumů se autorský tým Autorský tým ve složení: Irena Smetáčková a Dita Jahodová (Výzkumná zpráva) a Helena Franke (Projektové dny) věnoval problematice genderové a etnické rovnosti v prostoru základních škol. Na základě získaných poznatků pak vznikla nejen výzkumná zpráva "Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na 1. stupni ZŠ", ale také sada pracovních listů určených pro projektové dny věnované tomuto tématu.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky