Byl Kant vůl?

Víte, že Christina chce zabít vaši přítelkyni Mariah, kterou jste před chvílí zanechali samotnou v baru. Christina za vámi přijde a ptá se, kde je Mariah. Když Christině řeknete pravdu, najde si Mariah a zabije ji. Když budete lhát a řeknete jí, že jste Mariah viděli před pěti minutami odcházet, Christinu to svede ze stopy a Mariah bude moci uniknout. Co byste měli udělat? Říci pravdu, nebo zalhat?

My, normální lidé, máme jasno. Ale co Immanuel Kant?

Výše uvedený problém je popsán v knize Bena Dupré Filozofie, 50 myšlenek, které musíte znát. A pan Dupré má jasno. Kant by nelhal: "Nelhat je podle Kanta jedním z nejzákladnějších principů morálky čili "kategorickým imperativem": toho musí člověk uposlechnout bezpodmínečně bez ohledu na následky."

Jinými slovy vlastně říká, že Kant je vůl. Poděkujme panu Dupré za jeho názor, protože nám dává prostor filozofa, který je považován za jednoho nejvlivnějších filozofů vůbec, rehabilitovat a my si tak s kategorickým imperativem můžeme trochu pohrát.

1/ Jednej jen podle té maximy, od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.

2/ Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.

Toto jsou dva postuláty, které studentům předložíme. Poté je necháme popřemýšlet, jak by se Kant v dané situaci zachoval. Po debatě ve dvojici svůj názor každý písemně zdůvodní a my se těšíme, až se v poznámkách a komentářích k tomuto příspěvku začnou objevovat nejzajímavější postřehy vašich žáků.

V odkazech naleznete link na Heinzovo dilema, což je morální dilema, které se při výuce psychologie využívá pro ilustraci morálního vývoje jedince. My můžeme sledovat, jak se od 18. století filozofování o morálce a etice posunulo k vědeckým poznatkům století dvacátého. Zeptejme se žáků, zda v době, kdy je morální chování předmětem vědeckého výzkumu, má filozofie své opodstatnění.

Na YouTube si můžeme (my učitelé) poslechnout přednášku o Immanuelu Kantovi pana Jiřího Fuchse (tři díly, sledujte míru popsání tabule).

DUPRÉ, Ben. Filozofie: 50 myšlenek, které musíte znát. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2010, 208 s. ISBN 978-80-7391-410-3. Strana 72-75 (včetně citací Kantova imperativu).

YouTube video: 
Jiří Fuchs, Immanuel Kant
Jiří Fuchs, Immanuel Kant

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky