Česká společnost a uprchlická krize

Dovolujeme si vám představit výukovou prezentaci, která se věnuje sociologicko-demografickému rozboru vztahu české společnosti k migraci.

Předkládáme vám soubor pramenů, které se mohou stát podkladem pro diskuzi se žáky. Prezentace je koncipována jako nástroj k prohloubení schopností kriticky analytické práce s tabulkami, grafy a přehledy. Může sloužit k formování postojů žáků a kultivování diskuze.

Obsaheje následující materiály:
Současný stav imigrace a emigrace v zemích Visegrádské čtyřky
Počet živě narozených dětí v ČR
Naděje na dožití v ČR
Prognózy vývoje počtu obyvatel ČR
Počet cizinců v členských zemích EU
Ochota zemí Visegrádské čtyřky přijímat cizince
Žádosti o mezinárodní ochranu v září 2015
TOP 10 státních příslušností žadatelů o mezinárodní ochranu v roce 2015
Vývoj počtu cizinců v ČR

U všech tabulek, grafů a přehledů jsou uvedeny zdroje informací.

METODICKÝ POSTUP:
- Žáci ve skupinách formulovali otázky, které jsou podle nich důležité k pochopení složitostí současné migrační krize.
- Otázky své skupiny se následně snažili porovnat s ostatními skupinami.
- Vznikl tak katalog otázek, které žáky zajímají.
- Otázky nebyly nijak cenzurovány.
- Promítněte prezentaci a vyzvěte jednotlivé žáky, aby odpovídali na modelové otázky.

Takovýmto postupem ve výuce na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě Porubě vznikl následující katalog otázek, pro lepší přehlednost rozdělený do tří kategorií:

Uprchlíci
Jaký je důvod války v Sýrii?
Lze řešit situaci přímo v místech konfliktů?
Dají se rozlišit ekonomičtí migranti a političtí uprchlíci?
Proč musíme přijímat uprchlíky a dávat jim peníze?
Kde uprchlíci vzali peníze na cestu do Evropy?
Chtějí si uprchlíci ekonomicky polepšit?
Z jakých sociálních vrstev uprchlíci pocházejí?
Jsou uprchlíci přenašeči nakažlivých nemocí?
Potřebuje Sýrie absolutismus?

EU a uprchlická krize
Hrozí nebezpečí občanské války?
Proč jsou uprchlíci agresivní, když chtějí azyl?
Budou uprchlíci zařazeni do společnosti, nebo budou segregováni?
Jak se vztahuje islámské právo šaría na nemuslimy?
Jsou na tom opravdu někteří tak zle, když si vybírají, do které země chtějí jít?
Existuje prevence rasových a náboženských konfliktů?
Vrátí se uprchlíci zpět domů?
Proč se nepřizpůsobí našemu způsobu života?
Jak se bude vyvíjet počet příchozích?
Jedná se o cílený pokus o islamizaci Evropy?

Česká republika a uprchlíci
Kolik peněz utratila Česká republika za uprchlíky a kolik ještě utratí?
Ze kterých zemí nejčastěji přicházejí žadatelé o azyl do České republiky?


Jaké sociální důsledky to přinese ČR?
Jaký bude dopad vzestupu krajně pravicových stran?
Jaké jsou podmínky v českých detenčních zařízeních?
Je možné, aby v ČR bylo hlavním náboženstvím islám?

Modelové otázky k sestavenému katalogu
Dají se z následující otázek zjistit postoje studentů? Pokud ano, jaké postoje studenti zaujímají?
Jsou některé z nich projevem nenávistné kampaně proti uprchlíkům?
Které evropské hodnoty stojí za to bránit?

cc by-nc-sa

Komentáře

Děkuji za prezentaci, připravuji ve škole projekt Migrace není legrace, tak prezentaci určitě využiju

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky