Vzdělávací balíček - Vězeňství (Trestní právo)

Vážení pedagogové,
připravili jsme pro vás nový vzdělávací balíček, který se zaměřuje na témata trestního práva, vězeňství a procesu návratu lidí z vězení zpět do společnosti. Zabývá se i pomoci obětem trestných činů. Naším cílem je poskytnout vám přístupné a praktické zdroje, které můžete využít při výuce.

V balíčku najdete řadu přednášek a navazujících lekcí, které byly pečlivě vybírány a připraveny tak, aby odrážely nejen teoretické aspekty trestního práva a vězeňství, ale i příběhy a zkušenosti lidí, kteří se s těmito systémy setkali.
Materiály jsou připraveny také tak, aby byly přístupné a zajímavé pro žáky různého věku. Jsme přesvědčeni, že poslouží jako dobrý základ pro diskuse ve třídě.


Mezi klíčové přednášky patří:


Jakub Drápal přináší hluboký vhled do procesu trestání v ČR a nabízí prostor pro diskusi o účelu a spravedlnosti trestů.
Eva Vášová se věnuje prisonizaci jedince ve vězeňském systému, zdůrazňuje psychologické aspekty věznění.
Magdaléna o.p.s. nabízí pohled na prevenci závislostí a její vliv na kriminalitu, představuje práci s lidmi bojujícími se závislostmi.
RUBIKON Centrum osvětluje úlohu neziskových organizací v procesu reintegrace osob s trestní minulostí, ukazuje cesty k úspěšnému zapojení těchto lidí zpět do společnosti.

Celý balíček je v příloze.

Přejeme vám úspěšné zařazení balíčku do vašich vyučovacích plánů.
S pozdravem,
Tereza Vodičková (Občankáři)

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


S přáním úspěšného a inspirativního vyučování
Vaši Občankáři


Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

 

YouTube video: 
Jakub Drápal: Jak trestáme?
Jakub Drápal: Jak trestáme?
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm
Magdaléna, o. p. s: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality
Magdaléna, o. p. s: Účinnější prevence závislostí jako možná cesta ke snížení kriminality
RUBIKON Centrum: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí
RUBIKON Centrum: Jak neziskové organizace mění životy s trestní minulostí
PřílohaVelikost
PDF icon Vzdělávací balíček - Vězeňství323.34 KB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky