Gender a etnicita ve škole

Nabízíme Vám pracovní list Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.z Fakulty sociálních studií MU Brno, který na základě práce s obrázky, příběhy a nakonec i osobním prožitkem přibližuje žákům a studentům témata intersekcionality - genderu a etnicity ve škole. Materiál vznikl jako součást tříletého projektu „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Pracovní list popisuje tři praktická cvičení, jejichž cílem je:
• reflektovat nerovnosti mezi lidmi
• diskutovat znevýhodnění a privilegia v různých kontextech
• diskutovat znevýhodnění a privilegia v průběhu životního cyklu
• sledovat prolínání koexistujících aspektů znevýhodnění
Aktivity mohou navazovat na stručné seznámení studujících s tematikou kumulujících se/násobných znevýhodnění a znevýhodňování. Nebo mohou sloužit jako odrazový můstek pro diskusi o faktorech (nebo stratifikačních činitelích), které v součinnosti ovlivňují naši pozici ve společnosti (ve vzdělávacím systému, na trhu práce atd.) i v interakcích s ostatními.

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list388.18 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky