Poslušnost - pracovní list z knihy Holokaust a jiné genocidy

Použijte ve výuce pracovní list s podtitulem: "Sociálně psychologický profil pachatelů masakru židů v Jósefówě ve světle Kohlergových stádií morálního vývoje". Kniha a metodické materiály vznikly ve spolupráci s portálem Moderní dějiny.cz a Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd - Občankáři.cz

Žáci ve skupinách a samostatně pracují s unikátními dokumenty nashromážděnými americkým historikem Christopherem R. Browningem. Byly nashromážděny během vyšetřování účasti příslušníků 101. záložního policejního praporu na válečných zločinech nacistického Německa na území okupovaného Polska. Banalita zla je zde nazírána z pohledu sociálně psychologického profilu pachatelů a pojetí Phillipa Zimbarda, který přemýšlí nad přerodem, jak se z obyčejných lidí mohou stát zrůdy ... nebo hrdinové.

Pracovní list naleznete v příloze tohoto článku:
Věk: 14 +
Předmět: ZSV, Dějepis
Časová dotace: 2 x 45 min.
Seznam komponent: - pracovní listy jsou metodickým doplňkem k výkladu vyučujícího

Masakr v Jósefówě
Christopher R. Browning působí jako profesor na washingtonské univerzitě. Jeho knihu Obyčejní muži můžeme bez nadsázky považovat za jeden z nejdůležitějších příspěvků k poznání dějin holocaustu. Jejími hlavními aktéry jsou obyčejní němečtí muži z okolí Hamburku, kteří se aktivně účastnili zabíjení polských židů. Skupina asi pěti set policistů ze 101. záložního policejního praporu, kteří byli příliš staří na službu ve wehrmachtu, byla v roce 1942 poslána do oblasti východního Polska, do okolí Lublinu, aby zde vyvraždila židovské starce a nemocné, ženy i děti nevyjímaje. Vyvraždění Židů v Jósefówě proběhlo 13. července 1942.

Na základě protokolů z vyšetřování, které proti nim bylo po válce vedeno, Browning zpracoval psychologicky laděnou črtu o mentalitě masových vrahů. Dospěl ke zjištění, že němečtí policisté netvořili zcela jednolitou skupinu. I mezi nimi se vyskytli tací, kteří vraždit odmítali a bránili se uposlechnout rozkazy. Postupem doby však i oni otupěli a nová a nová vraždění v nich potlačovala elementární lidské instinkty. Na druhé straně se však i v rezervním batalionu setkáváme s brutálními vrahy, kteří se svými činy vychloubají a staví je na obdiv. Browning se pokouší vystihnout a svým způsobem i vysvětlit motivy jednání mužů, kteří před válkou žili obyčejným, velkoměstským životem a ani v nejtemnějších představách jim nepřišlo na mysl, že se stanou masovými vrahy.

Poválečné vyšetřování
Od konce roku 1962 do začátku roku 1967 bylo vyslýcháno 210 bývalých příslušníků praporu. Obžalováno jich bylo nakonec 14. Soudní řízení bylo zahájeno v říjnu 1967 a rozsudek byl vynesen v dubnu následujícího roku. Tři z nich dostali tresty 8 let, jeden rozsudek zněl 6 let a další 5 let vězení. Šest dalších policistů bylo sice prohlášeno za vinné, ale po zvážení soudu nebyli potrestáni. Šlo o jeden z mála procesů, které se kdy vedly proti bývalým příslušníkům pořádkové policie. Nutno dodat, že major Trapp byl odsouzen k smrti a popraven v prosinci 1948 v Polsku za zastřelení 78 Poláků v Talcynu. Několik dalších důstojníků padlo ještě za války.

Kohlbergova stádia morálního vývoje
Lawrence Kohlberg byl americký psycholog, který se zabýval vývojovou psychologií a morálního myšlení. Podle Kohlberga jsou jednotlivá morální témata daná a neměnná, jedinec je prochází v určeném pořadí a žádné nemůže vynechat. Kohlberg definoval šest hlavních stadií vývoje morálky (seskupených do tří obecnějších kategorií), zabýval se především schopností lidí uvažovat mravně v abstraktních situacích, nikoliv jejich odvahou využívat vlastní mravní potenciál v reálných situacích.

Kniha Holokaust a jiné genocidy se věnuje nejpodstatnějším genocidám 20. století – holokaustu, genocidě Arménů, hladomoru na Ukrajině, kambodžské, rwandské a jugoslávské genocidě. Záměrem je poskytnout sice základní, ale ty nejzásadnější informace. Kniha je doplněna o DVD s filmy, vzpomínkami pamětníků a metodickými materiály pro výuku.

Knihu si můžete koupit v E-SHOPU Moderních dějin ZDE

PřílohaVelikost
PDF icon mahdal_poslusnost_browning.pdf259.06 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky