Genderově citlivá pedagogika

Nabízíme Vám pracovní list Mgr. Zuzany Labudové, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU Brno věnovaný tématu genderově citlivé pedagogiky, který je součástí tříletého projektu „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Genderově citlivé vzdělávání je založeno na individuálním přístupu, který reflektuje předchozí socializaci – jestliže víme, že pracujeme s dětmi, které do vzdělávacího zařízení nepřicházejí jako nepopsané listy, ale byly již zásadním způsobem socializovány, jednoduše musíme dosavadní výchovu reflektovat a pokusit se narušit již vzniklé stereotypní představy. Nejjednodušším způsobem je nabízení všemožných aktivit chlapcům i dívkám bez ohledu na tradiční preference a povzbuzování všech studujících, aby si vyzkoušeli i genderově netradiční činnosti. Některé z těchto aktivit Vám nabízíme prostřednictvím tohoto pracovního listu.

Přiložený materiál je zároveň dílčím výstupem z projektu Posuzování genderové stereotypnosti učebnic, který v roce 2004 zadalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Realizátorkami projektu jsou Mgr. Jana Decarli Valdrová, Dr., Mgr. Irena Smetáčková-Moravcová a PhDr. Blanka Knotková, Ph.D..

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list246.91 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky