Genderově citlivá pedagogika

Nabízíme Vám pracovní list Mgr. Zuzany Labudové, Ph.D. z Fakulty sociálních studií MU Brno věnovaný tématu genderově citlivé pedagogiky, který je součástí tříletého projektu „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu.

Genderově citlivé vzdělávání je založeno na individuálním přístupu, který reflektuje předchozí socializaci – jestliže víme, že pracujeme s dětmi, které do vzdělávacího zařízení nepřicházejí jako nepopsané listy, ale byly již zásadním způsobem socializovány, jednoduše musíme dosavadní výchovu reflektovat a pokusit se narušit již vzniklé stereotypní představy. Nejjednodušším způsobem je nabízení všemožných aktivit chlapcům i dívkám bez ohledu na tradiční preference a povzbuzování všech studujících, aby si vyzkoušeli i genderově netradiční činnosti. Některé z těchto aktivit Vám nabízíme prostřednictvím tohoto pracovního listu.

Přiložený materiál je zároveň dílčím výstupem z projektu Posuzování genderové stereotypnosti učebnic, který v roce 2004 zadalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Realizátorkami projektu jsou Mgr. Jana Decarli Valdrová, Dr., Mgr. Irena Smetáčková-Moravcová a PhDr. Blanka Knotková, Ph.D..

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list246.91 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!