Humanitární organizace

Prostřednictvím aktivity žáci proniknou do činnosti jedné z humanitárních organizací. Aktivita vznikla za přispění projektu: https://www.brainbreakfast.cz/

RVP: MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT, mezinárodní spolupráce – důvody, význam a výhody; významné mezinárodní organizace a společenství

Příklady žákovských prací: https://www.youtube.com/watch?v=1Q2i3IQvmGY

Anotace:

Prostřednictvím aktivity žáci proniknou do činnosti jedné z humanitárních organizací, přiblížíme si její projekty ve vybraných zemích. Diskutujeme o motivaci lidí jezdit pomáhat do vzdálených míst. Žáci hledají důvody, proč by utrpení lidí ze vzdálených zemí a světadílů mělo zajímat i je.

Klíčová slova:

Humanitární organizace, rozvojová pomoc, angažovanost, sociální reklama

Průřezová témata:

Mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova

Doporučený věk:

14 +

Délka:

90 minut

Pomůcky:

„chytrý telefon“ nebo tablet

 

PřílohaVelikost
PDF icon Magna - metodika1.68 MB
PDF icon Magna - pracovní list681.94 KB
Red Button
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky