Svědkové bezpráví a nečinnost přihlížejících

Představujeme vám novou aktivitu IWitness v českém jazyce. Tato e-learningová aktivita zkoumá fenomén sociálně-psychologického jevu zvaného "apatický svědek" (angl. bystander effect).

Absolvováním této aktivity si studenti rozšíří své digitální kompetence, naučí se nové informace a pochopí mechanismus fungování sociálně-psychologického jevu zvaného "apatický svědek" (angl. bystander effect), aby pochopili potřebu aktivní pomoci a překonali pasivitu svědků útlaku či bezpráví.

Můžete zadat žákům e-learningovou aktivitu domů, nebo v počítačové učebně během výuky. Nebo ji ukažte studentům přímo v hodině přes dataprojektor.

autor: Marcel Mahdal
zaměření: studenti 13 -  17 let
jazyk: český
časová dotace: 60 minut
oblast: RVP - člověk a společnost, etika, psychologie, sociologie, evropská historie, osobnostní výchova

Obsah aktivity
V rámci této aktivity studenti:
- uvažují o časté pasivitě svědků v situacích, v nichž se obětem útlaku a nespravedlnosti často nedostává pomoci CONSIDER
- shromažďují informace o aktuálních událostech z primárních zdrojů (videoklipy, články v médiích) COLLECT
- píšou krátký text, ve kterém vyjádří vlastní postoje a přemýšlí o možnostech aktivní pomoci, účinných přístupů k překonání pasivity svědků útlaku a nespravedlnosti CONSTRUCT
- sdílí své nápady se spolužáky a porovnávají jejich nedostatky a přednosti COMMUNICATE

Úvodní stránku aktivity "Svědkové bezpráví a nečinnost přihlížejících" naleznete ZDE http://iwitness.usc.edu/SFI/Activity/Detail.aspx?activityID=3172&retainFilter=true
(k zobrazení aktivity je nutná registrace - viz text níže)

IWItness je e-learningová platforma jako každá jiná, učitelům a jejich žákům schopným komunikace v angličtině ale nabízí i možnost interaktivní střihové práce s více než 1000 filmových interview s plným minutovám indexem a databázemi fotografií a dokumentů. Jde o výborný nástroj k výuce mediální a digitální gramornosti. V anglickém prostředí platformy jsou ale k dispozici i aktivity v češtině. Umožňují práci s multimédii i využití digitálního prostoru ke komunikaci mezi studenty.

Jako pedagog si můžete aktivitu samozřejmě projít, můžete ji okopírovat a upravit. Své skupině studentů můžete aktivitu zadat přímo z její hlavní stránky, viz přiložený screenshot níže, a to použitím funkce Assign.

Učitel, který by měl zájem tuto aktivitu zadat svým žákům, se musí do e-learningového systému přihlásit coby pedagog, jinak nebude mít k dispozici nástroje řízení průběhu aktivity či zadávání jejího zpracování za domácí úkol. Žáci se poté přihlásí do skupiny vytvořené pedagogem. Obsah platformy je dostupný pouze po registraci, která není pouhým formálním krokem. Proto je důležité vyplňovat při registraci pravdivé informace. V pravém horním rohu úvodní obrazovky na http://iwitness.usc.edu/SFI/ je červené tlačítko Register now http://iwitness.usc.edu/SFI/Account/Register.aspx. Po jeho zmáčknutí se nabízí registrace pedagogů a studentů. Pedagog po registraci může procházet seznamy existujících aktivit pod záložkou Activities či vytvořit si vlastní skupiny studentů pod záložkou Students and Groups.

Vytvoření vlastní skupiny studentů

Pod záložkou Students and Groups zmáčkněte tlačítko vpravo nahoře - Make a Group. Skupinu pojmenujte, můžete jí přiradit i obrázek - a poté vám IWitness vygeneruje přístupový kód, který každého studenta registrujícího se do platformy IWitness automaticky umístí do vaší skupiny. Tento kód rozešlete svým studentům a požádejte je o registraci do platformy - jako studenty, tedy tlačítkem Students - a použití tohoto kódu. Kód se zadává do vůbec prvního políčka. Pro překlad termínů, kterým nerozumíte, použijte Google translator. Nezapomeňte, že součástí registrace je i souhlas s podmínkami - i zde se může Google translator hodit.

Obrázky: 
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky