Milgramův experiment (Poslušnost)

Prostřednictvím aktivity si připomínáme Milgramův experiment, diskutujeme o míře poslušnosti v eticky sporných situacích, představujeme si doporučení sociálních psychologů, jak se v takových situacích zachovat. Aktivitu lze realizovat v hodinách sociální psychologie – sociální vliv (konformita a poslušnost), politologie (téma totalitní a autoritářské režimy, demokracie), sociologie.

Přikládáme také dvě kapitoly z románu Louise de Bernièrese , kde jsou následky poslušnosti ve státě řízeném armádou zobrazeny - Válka o zadnici dona Emanuela. Lze zadat studentům jako domácí četbu.

Název:

Poslušnost vůči autoritě

Anotace:

Aktivitu lze realizovat v hodinách sociální psychologie – sociální vliv (konformita a poslušnost), politologie (téma totalitní a autoritářské režimy, demokracie), sociologie.
Poslušnost je nejzákladnějším stavebním prvkem života společnosti. Život ve skupině se neobejde bez určitého systému spjatého s autoritou a podřídit se příkazům nebo jich naopak neuposlechnout nemusí pouze člověk žijící v naprosté odloučenosti od ostatních. Poslušnost jako klíčový faktor chování je významná zejména v dnešní době. Bylo spolehlivě prokázáno, že v letech 1933 – 1945 byly na něčí rozkaz systematicky zavražděny miliony nevinných lidí.
Poslušnost je psychologický mechanismus, který spojuje činnost jednotlivce s politickým cílem. Jedinec by ovšem měl mít pevný základ pro svá rozhodnutí, i když se mu mohou zdát triviální, a měl by být schopen za svá rozhodnutí přejímat odpovědnost. (Přejato z knihy: MILGRAM, Stanley. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.)
Popis experimentu v poznámkách.

Prostřednictvím aktivity si připomínáme Milgramův experiment, diskutujeme o míře poslušnosti v eticky sporných situacích, představujeme si doporučení sociálních psychologů jak se v takových situacích zachovat.

Klíčová slova:

Milgram, sociální psychologie

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 

Doporučený věk:

15 +

Délka:

90 minut

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky