Milgramův experiment (Poslušnost)

Prostřednictvím aktivity si připomínáme Milgramův experiment, diskutujeme o míře poslušnosti v eticky sporných situacích, představujeme si doporučení sociálních psychologů, jak se v takových situacích zachovat. Aktivitu lze realizovat v hodinách sociální psychologie – sociální vliv (konformita a poslušnost), politologie (téma totalitní a autoritářské režimy, demokracie), sociologie.

Název:

Poslušnost vůči autoritě

Anotace:

Aktivitu lze realizovat v hodinách sociální psychologie – sociální vliv (konformita a poslušnost), politologie (téma totalitní a autoritářské režimy, demokracie), sociologie.
Poslušnost je nejzákladnějším stavebním prvkem života společnosti. Život ve skupině se neobejde bez určitého systému spjatého s autoritou a podřídit se příkazům nebo jich naopak neuposlechnout nemusí pouze člověk žijící v naprosté odloučenosti od ostatních. Poslušnost jako klíčový faktor chování je významná zejména v dnešní době. Bylo spolehlivě prokázáno, že v letech 1933 – 1945 byly na něčí rozkaz systematicky zavražděny miliony nevinných lidí.
Poslušnost je psychologický mechanismus, který spojuje činnost jednotlivce s politickým cílem. Jedinec by ovšem měl mít pevný základ pro svá rozhodnutí, i když se mu mohou zdát triviální, a měl by být schopen za svá rozhodnutí přejímat odpovědnost. (Přejato z knihy: MILGRAM, Stanley. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.)
Popis experimentu v poznámkách.

Prostřednictvím aktivity si připomínáme Milgramův experiment, diskutujeme o míře poslušnosti v eticky sporných situacích, představujeme si doporučení sociálních psychologů jak se v takových situacích zachovat.

Klíčová slova:

Milgram, sociální psychologie

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

 

Doporučený věk:

15 +

Délka:

90 minut

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!