Kolik nás stojí migranti

Představujeme lekci Ivy Petříkové z portálu Výchova k občanství na téma migrace.

 

Lekce s názvem Kolik nás stojí migtanti? poskytuje všeobecný přehled o migraci z ČR v historii i migraci do ČR po roce 1989. Přibližuje imigrační politiku České republiky a finanční zátěž přítomnosti cizinců v ČR pro český rozpočet.

Žák se seznámí s problematikou migrace na území ČR (Československa) a imigrační politikou ČR.

Prací s grafy a textem žák zjistí, nakolik migrace zatěžuje rozpočet a jaký je početní vývoj i národnostní složení žadatelů o azyl v ČR.

Link na popis lekce naleznete též v odkazech.

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky