Konfliktní kategorizace a zobrazování cizinců

Nabízíme Vám další pracovní list vzešlý z projektu Fakulty sociálních studií MU Brno „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Dotýká se tématu konfliktní kategorizace a zobrazování cizinců: uprchlictví, přistěhovalectví a migrace, a vytvořila jej Bc. Klára Lang ve spolupráci s doc. PhDr. Csabou Szaló PhD..

Přestože se svět v posledních dekádách čím dál více a intenzivněji propojuje, v některých oblastech sociální reality to má spíše paradoxní důsledky, jako je například nárůst nacionalismu. Nacionalistická hnutí patří v současnosti k nejhlasitějším sociálním hnutím a idea národa jako fundamentální jednotky pro organizaci sociálna znovu ožívá. Tento vývoj staví do zcela jiného světla dosavadní výzvy multikulturního nebo kosmopolitního étosu a problematizuje otázky občanského soužití a jinakosti vůbec.

Tento pracovní list se věnuje určitým kulturním předpokladům vzniku a udržování nacionalistického diskurzu a dále interpretaci našich společenských typizací a kategorizací s ohledem na jinakost nebo cizost, což by mělo napomoci pochopit určité patologické typy reakcí na střetnutí s uprchlictvím, přistěhovalectvím a migrací. Pracovní list obsahuje rovněž praktická cvičení, která jsou snadno použitelná ve výuce a mají za cíl přiblížit studujícím problematiku sebevymezení kolektivní identity skrze vyloučení jiného, problematizovat zažité vzorce kategorizace pomocí nahlédnutí jejich způsobu utváření a rozšířit morální vnímavost žáků.

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list468.84 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky