Konfliktní kategorizace a zobrazování cizinců

Nabízíme Vám další pracovní list vzešlý z projektu Fakulty sociálních studií MU Brno „Schools of Equality – Rovnost začíná ve škole“ financovaného z Evropských strukturálních fondů (OP VVV) zaměřeného na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Dotýká se tématu konfliktní kategorizace a zobrazování cizinců: uprchlictví, přistěhovalectví a migrace, a vytvořila jej Bc. Klára Lang ve spolupráci s doc. PhDr. Csabou Szaló PhD..

Přestože se svět v posledních dekádách čím dál více a intenzivněji propojuje, v některých oblastech sociální reality to má spíše paradoxní důsledky, jako je například nárůst nacionalismu. Nacionalistická hnutí patří v současnosti k nejhlasitějším sociálním hnutím a idea národa jako fundamentální jednotky pro organizaci sociálna znovu ožívá. Tento vývoj staví do zcela jiného světla dosavadní výzvy multikulturního nebo kosmopolitního étosu a problematizuje otázky občanského soužití a jinakosti vůbec.

Tento pracovní list se věnuje určitým kulturním předpokladům vzniku a udržování nacionalistického diskurzu a dále interpretaci našich společenských typizací a kategorizací s ohledem na jinakost nebo cizost, což by mělo napomoci pochopit určité patologické typy reakcí na střetnutí s uprchlictvím, přistěhovalectvím a migrací. Pracovní list obsahuje rovněž praktická cvičení, která jsou snadno použitelná ve výuce a mají za cíl přiblížit studujícím problematiku sebevymezení kolektivní identity skrze vyloučení jiného, problematizovat zažité vzorce kategorizace pomocí nahlédnutí jejich způsobu utváření a rozšířit morální vnímavost žáků.

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list468.84 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!