Vztahy a rodina

Nabízíme materiál využitelný v hodinách psychologie a sociologie.

Video Pátrání o uneseném chlapci pokračuje můžeme použít v úvodu do sociologie rodiny.

V souvislosti s textem o sourozenecké rivalitě od Jeronýma Klimeše jej využijeme v hodinách psychologie při výuce témat vztahy, žárlivost nebo lidské potřeby.


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky