Lívia má ráda Slovensko: nacionalismus a hatespeech

Audiovizuální lekce vznikla na základě spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR, přední odborníci si pro vás (učitele) připravili přednášky, které považují za důležitý komentář k současnému světu. Z přednášky jsme pro vás vytvořili lekci, kterou můžete využít přímo v hodinách. Doporučujeme přednášku zhlédnout, umožní vám se v debatě s žáky dostat hlouběji.

Anotace: 45 sekund videa a práce na jednu až dvě vyučovací hodiny. Ušetřete si práci a využijte naše pracovní listy, díky kterým se žáci základních i středních škol seznámí v hodinách věnovaných politologii a nauce o státu s nacionalismem a hatespeech! Co se žáci dozví a naučí? Uvědomí si, jaký je rozdíl mezi občanem a příslušníkem národa, seznámí se s myšlenkami soudobého nacionalismu, naučí se definovat hatespeech a rozeznají jeho různé podoby a důsledky.

Odkaz na video byl aktualizován 23.9.2023

Lekce je didaktizovaná verze přednášky Tomáše Koblížka z Filosofického ústavu Akademie věd České republiky Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie přizpůsobena i pro žáky druhého stupně základních škol.

Anotace přednášky: Tomáš Koblížek: Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie
Nenávistný projev vůči určité skupině obyvatel je dnes kvůli rozmachu sociálních sítí diskutovaným problémem. Lze hate speech omezovat, a přitom zachovat ideál svobody slova? Je třeba lpět na svobodě slova, pokud slouží jako krycí štít pro nenávistné projevy? Na příkladech si vysvětlíme, co je ve filosofii považováno za hate speech a zaměříme se na různé přístupy k otázce, jak lze hájit svobodu slova jako jednu z klíčových hodnot, a přitom hate speech legitimně kritizovat a omezovat.
Přednáška:  https://www.youtube.com/watch?v=Pin9BTBrGwk

Rozsah:

45min+45 min

Pomůcky:

pracovní listy, možnost projekce videa se zvukem, připojení k internetu

videa žákům pustíme centrálně, odkazy v PL

 

Politologie, RVP: Občanský a společenskovědní základ - Občan ve společnosti, Občan ve státě.

Návod, jak s lekcí pracovat, naleznete v příloze jako součást pracovních listů pro učitele.

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

YouTube video: 
Tomáš Koblížek: Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie
Tomáš Koblížek: Právo na nenávist? Hate speech a svoboda slova v perspektivách současné analytické filosofie
Spolupráce s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky