Na naše vlastní nebezpečí

Žáci prostřednictvím aktivity rozebírají článek Apoleny Rychlíkové, který se zabývá analýzou situace utonutí dvou vietnamských chlapců. Vyjadřují se k zobecňujícím hodnotícím soudům autorky, k relevanci užitých zdrojů. Aktivita může navazovat na aktivitu Stereotypy.

Aktivita je určena pro žáky SŠ, ideálně do hodin ZSV, popř. mediální výchovy.

Klíčová slova:

stereotypy, předsudky

Průřezová témata:

mediální výchova, sociální a osobnostní výchova

Doporučený věk:

14+

Délka:

90 min.

V rámci reflexe je dobré vysvětlit, že stereotypy o nějaké skupině jsou často motivované příslušností do jiné, konkurenční skupiny, je to motivováno rozlišením my a oni. Rozlišení na my a oni je úplně bazální (minimal group effect); Robber’s Cave experiment.


 

PřílohaVelikost
PDF icon Pracovní list586.67 KB
PDF icon Metodika546.93 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky