Podoby zášti

Metodika Moniky Stehlíkové

RVP: Občanský a společenskovědní základ (sociologie, politologie, etika,)

Anotace:
Sociologie, politologie, etika, RVP: Občanský a společenskovědní základ
Prezentace navazuje na elearningový kurz Občankářů a na konkrétních obrazech zprostředkovává podoby nenávistných antisemitských konstruktů: démonizaci, animalizaci (spojování s predátory, mrchožrouty nebo parazity), spojování s komunismem a kapitalismem, sexuální obscenitou, nacionalistické vyčleňování z etnického národa. Většina konstruktů je typická pro xenofobní vidění světa a setkáváme se s nimi i u jiných skupin sloužících jako "obětní beránek" (dnes typicky lidé přicházející do Evropy z Blízkého východu nebo z Afriky). Doplňkem prezentace je bližší vysvětlení jednotlivých typů antisemitismu.

Klíčová slova:

Antijudaismus, antisemitismus, démonizace, animalizace, nacionalismus

Doporučený věk:

14+

Délka:

Závisí na zvolené vyučovací formě.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!