Podoby zášti

Metodika Moniky Stehlíkové

RVP: Občanský a společenskovědní základ (sociologie, politologie, etika,)

Anotace:
Sociologie, politologie, etika, RVP: Občanský a společenskovědní základ
Prezentace navazuje na elearningový kurz Občankářů a na konkrétních obrazech zprostředkovává podoby nenávistných antisemitských konstruktů: démonizaci, animalizaci (spojování s predátory, mrchožrouty nebo parazity), spojování s komunismem a kapitalismem, sexuální obscenitou, nacionalistické vyčleňování z etnického národa. Většina konstruktů je typická pro xenofobní vidění světa a setkáváme se s nimi i u jiných skupin sloužících jako "obětní beránek" (dnes typicky lidé přicházející do Evropy z Blízkého východu nebo z Afriky). Doplňkem prezentace je bližší vysvětlení jednotlivých typů antisemitismu.

Klíčová slova:

Antijudaismus, antisemitismus, démonizace, animalizace, nacionalismus

Doporučený věk:

14+

Délka:

Závisí na zvolené vyučovací formě.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky