Piagetova stádia kognitivního vývoje

Nabízíme materiál zařaditelný do hodin při výuce o vývojové psychologii.

První video ukazuje Piagetova stádia kognitivního vývoje - 6 min.

Druhé test kognice dítěte - 3 min 48.

Třetí video s experimenty Jeana Piageta je jako jediné česky, ale s nepříliš kvalitním zvukem (4 min).

V příloze je primitivní forma cvičení sloužící k fixaci pojmosloví.

Piagetova teorie kognitivního vývoje (Jean Piaget, 1896-1980)

Piaget definoval 4 základní vývojová stádia dítěte.....

  • senzomotorické stadium (narození - 2 roky) - dítě odlišuje sebe od objektů, rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně. Dosahuje vědomí stálosti objektu (objekty existují i když nejsou přítomné)
  • předoperační stadium (2-7 let) - dítě se učí užívat jazyk, objekty jsou reprezentovány pomocí představ a slov, předměty třídí dle jen jednoho rysu (červené, hranaté, hebké), myšlení je egocentrické (nevnímá názory druhého)
  • stadium konkrétních operací (7-12 let) - dítě dokáže logicky přemýšlet v operacích, objektech, událostech; chápe stálost počtu (v 6 letech), množství (v 7 letech) a hmotnosti (v 9 letech); předměty třídí podle různých vlastností a dokáže je logicky seřadit (nejtmavší - nejsvětlejší, největší - nejmenší
  • stadium formálních operací (12 let a výše) - dítě dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testuje hypotézy; zabývá se abstrakcí, budoucnostní, ideologickými problémy

Piagetova teorie kognitivního vývoje. In: Http://www.studium-psychologie.cz [online]. [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/8-piaget-moralka....

YouTube video: 
Piaget´s Stages of Development
Piaget´s Stages of Development
A typical child on Piaget's conservation tasks
A typical child on Piaget's conservation tasks
Experimenty Jeana Piageta
Experimenty Jeana Piageta
PřílohaVelikost
Soubor piagetova_teorie_kognitivniho_vyvoje.docx12.18 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky