Piagetova stádia kognitivního vývoje

Nabízíme materiál zařaditelný do hodin při výuce o vývojové psychologii.

První video ukazuje Piagetova stádia kognitivního vývoje - 6 min.

Druhé test kognice dítěte - 3 min 48.

Třetí video s experimenty Jeana Piageta je jako jediné česky, ale s nepříliš kvalitním zvukem (4 min).

V příloze je primitivní forma cvičení sloužící k fixaci pojmosloví.

Piagetova teorie kognitivního vývoje (Jean Piaget, 1896-1980)

Piaget definoval 4 základní vývojová stádia dítěte.....

  • senzomotorické stadium (narození - 2 roky) - dítě odlišuje sebe od objektů, rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně. Dosahuje vědomí stálosti objektu (objekty existují i když nejsou přítomné)
  • předoperační stadium (2-7 let) - dítě se učí užívat jazyk, objekty jsou reprezentovány pomocí představ a slov, předměty třídí dle jen jednoho rysu (červené, hranaté, hebké), myšlení je egocentrické (nevnímá názory druhého)
  • stadium konkrétních operací (7-12 let) - dítě dokáže logicky přemýšlet v operacích, objektech, událostech; chápe stálost počtu (v 6 letech), množství (v 7 letech) a hmotnosti (v 9 letech); předměty třídí podle různých vlastností a dokáže je logicky seřadit (nejtmavší - nejsvětlejší, největší - nejmenší
  • stadium formálních operací (12 let a výše) - dítě dokáže myslet logicky o abstraktních pojmech a systematicky testuje hypotézy; zabývá se abstrakcí, budoucnostní, ideologickými problémy

Piagetova teorie kognitivního vývoje. In: Http://www.studium-psychologie.cz [online]. [cit. 2014-11-20]. Dostupné z: http://www.studium-psychologie.cz/vyvojova-psychologie/8-piaget-moralka....

YouTube video: 
Piaget´s Stages of Development
Piaget´s Stages of Development
A typical child on Piaget's conservation tasks
A typical child on Piaget's conservation tasks
Experimenty Jeana Piageta
Experimenty Jeana Piageta
PřílohaVelikost
Soubor piagetova_teorie_kognitivniho_vyvoje.docx12.18 KB

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!