Právní skutečnosti

Podívejte se na čtyři krátká videa a rozhodněte, o kterou právní skutečnost se jedná.

Řešení:

Okrádání v Kanadě - protiprávní jednání

Detektor lži - právní jednání

Apokalypsa v Hollywoodu - protiprávní stav

Historicky přesná disneyovka (závěrečná scéna s princem) - právní událost

A jaká právní skutečnost je ilustrována v pátém videu? Žáci vám určitě se zaujetím odpoví.

Právní skutečnosti

Termín právní skutečnost vyjadřuje okolnosti, děje a činy, které mají právní následky, tedy vznik, změnu nebo zánik právních vztahů. Jedna nebo více právních skutečností může například tvořit skutkovou podstatu trestného činu. V základu dělíme právní skutečnosti na:

  • objektivní - nemají přímou souvislost s volním jednáním člověka a jde například o celospolečenské nebo přírodní děje,
  • subjektivní - mají přímou souvislost s volním jednáním člověka a jde například o podání výpovědi.

Při dalším dělením právních skutečností rozlišujeme:

  • právní jednání - činnosti, které jsou v souladu s právem - například uzavření pracovní smlouvy,
  • protiprávní jednání - činnosti, které právo porušují a často jsou s nimi spojené sankce - například krádež,
  • právní událost - okolnosti závislé na fungování společnosti a světa, které mají vliv na právní vztahy - například úmrtí,
  • protiprávní stav - objektivní skutečnost, která právu odporuje, a tím způsobuje změnu právních vztahů a zpravidla vyvolává škodu - například povodeň.

Speciálními typy právní skutečnosti mohou být:

  • právní domněnka, kdy se předpokládá určitý stav věci, ač to nemusí být vždy pravdivé (příklad - manžel matky dítěte je jeho otcem),
  • právní fikce, kdy je jisté, že se reálný stav od předpokládaného liší (příklad - pokud není právní dokument vinou subjektu vyzvednut ve lhůtě, posuzuje se jako doručený).

Právní skutečnosti. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014, 28. 3. 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Pr%C3%A1vn%C3%AD_skute%C4%8Dnosti


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!