Právní skutečnosti

Podívejte se na čtyři krátká videa a rozhodněte, o kterou právní skutečnost se jedná.

Řešení:

Okrádání v Kanadě - protiprávní jednání

Detektor lži - právní jednání

Apokalypsa v Hollywoodu - protiprávní stav

Historicky přesná disneyovka (závěrečná scéna s princem) - právní událost

A jaká právní skutečnost je ilustrována v pátém videu? Žáci vám určitě se zaujetím odpoví.

Právní skutečnosti

Termín právní skutečnost vyjadřuje okolnosti, děje a činy, které mají právní následky, tedy vznik, změnu nebo zánik právních vztahů. Jedna nebo více právních skutečností může například tvořit skutkovou podstatu trestného činu. V základu dělíme právní skutečnosti na:

  • objektivní - nemají přímou souvislost s volním jednáním člověka a jde například o celospolečenské nebo přírodní děje,
  • subjektivní - mají přímou souvislost s volním jednáním člověka a jde například o podání výpovědi.

Při dalším dělením právních skutečností rozlišujeme:

  • právní jednání - činnosti, které jsou v souladu s právem - například uzavření pracovní smlouvy,
  • protiprávní jednání - činnosti, které právo porušují a často jsou s nimi spojené sankce - například krádež,
  • právní událost - okolnosti závislé na fungování společnosti a světa, které mají vliv na právní vztahy - například úmrtí,
  • protiprávní stav - objektivní skutečnost, která právu odporuje, a tím způsobuje změnu právních vztahů a zpravidla vyvolává škodu - například povodeň.

Speciálními typy právní skutečnosti mohou být:

  • právní domněnka, kdy se předpokládá určitý stav věci, ač to nemusí být vždy pravdivé (příklad - manžel matky dítěte je jeho otcem),
  • právní fikce, kdy je jisté, že se reálný stav od předpokládaného liší (příklad - pokud není právní dokument vinou subjektu vyzvednut ve lhůtě, posuzuje se jako doručený).

Právní skutečnosti. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014, 28. 3. 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Pr%C3%A1vn%C3%AD_skute%C4%8Dnosti


O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky