Když se člověk stává vězněm

Ráda bych lekci uvedla vtipem, kterým zpestřila debatu s učiteli Eva Vášová, její přednáška je základem lekce. Jdou dva forenzní psychologové a na ulici vidí zmláceného člověka. Jeden se podívá na druhého a zvolá: Pojď honem, musíme pomoc pachateli. Naštěstí tento trend se v současné době mění. Ale ano, tato lekce se také zabývá pachatelem, oběti se hodně věnujeme v lekci:
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-trestni-pravo-ve-21-stoleti-restorativni-justice. Nechceme vyvolat pocit, že jedna strana by měla vzbuzovat zájem na úkor druhé.

V rámci lekce, kterou jste otevřeli, bychom chtěli žáky seznámit s procesem prizonizace (aneb Když se z člověka stává vězeň), domníváme se společně s odborníky, že skutečnost, jak se s vězni pracuje, ovlivňuje, zda se do výkonu trestu opakovaně vrátí, což by mohl být i zajímavý argument pro pragmaticky orientované žáky. Člověk ekonomicky aktivní se státu rozhodně vyplatí více než člověk, za jehož umístění musí stát denně zaplatit cca 1800 Kč. V nás samotných samozřejmě rezonuje i humanistické hledisko a víra, že trest by měl vést i k nápravě, nikoli jen k trestu samotnému a v procesu nápravy je potřeba důvěry i důstojnosti. Nepředstavujeme si hned pedofilní vrahy, ve vězení může skončit i váš synovec, protože se dostal do problémů a je potřeba, aby si nakonec odpykal trest. Cca 50 % dětí z ústavní péče končí ve vězení…

Dále lekce žáky seznamuje s druhy trestné činnosti, v závěru se baví o nastavení podmínek ve věznicích.

Lekce vychází z přednášky Evy Vášové, je zde přiložena PPT přednáška, kterou si upravte dle potřeb.

Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm:
https://www.youtube.com/watch?v=TSoLN7YQas8
Tento příspěvek představuje komplexní analýzu procesu prizonizace a jeho dopadu na jednotlivce i společnost. Hlavním zaměřením je proměna člověka ve vězeňském prostředí s důrazem na psychický stav. Cílem přednášky je poskytnout učitelům a široké veřejnosti hlubší
porozumění pro osoby, které prošly trestním systémem, a zdůraznit význam jejich reintegrace do společnosti jako zásadního prvku spravedlnosti a lidskosti. Diskutovány budou také možnosti léčby duševního zdraví lidí ve výkonu trestu, včetně dostupných metod, postupů a programů. Dále se dotkneme tématu dětí uvězněných rodičů a také tématu sexuality ve věznici.
Eva Vášová tvůrkyně Psychologického podcastu je vězeňská psycholožka, která v tomto podcastu sdílí jak obecná témata z psychologie, tak i zajímavosti z její praxe. Její podcast je zaměřen na širokou veřejnost s cílem rozšířit pochopení lidského chování, myšlení a prožívání. Eva také občas zve do podcastu své kolegy, aby představili různé specializace v psychologii. Tento podcast je vhodný pro učitele občanské výchovy, kteří hledají hlubší porozumění psychologickým aspektům lidského chování a společenských témat.
Pro více informací navštivte Psychologický podcast:
https://www.forendors.cz/psychologickypodcast

S přáním úspěšného a inspirativního vyučování,
Pokud Vám naše činnost dává smysl, prosím podpořte nás:
https://www.obcankari.cz/podporte-nas

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám.

 

YouTube video: 
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm:
Eva Vášová: Když se člověk stává vězněm:
PřílohaVelikost
PDF icon obcankari-1.pdf4.86 MB
Rozvoj občanského vzdělávání na ZŠ a SŠ
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky