Schopenhauer

Co učil nás, čas vyřadil. Však věčně trvá to, co žil. Hleďte jen, jaký byl! Před nikým hlavu nesklonil.

 

Tak pravil Friedrich Nietzsche o Arthuru Schopenhauerovi.

Co pravil sám Schopenhauer a co bylo o Schopenhauerovi publikováno na internetu naleznete v odkazech.

 

 

Zdroj citátu: BALÍK, Stanislav. PROMĚNY NIETZSCHOVSKÉHO DISKURSU V ČESKÉM FILOZOFICKÉM MYŠLENÍ [online]. Brno, 2007 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/6044/ff_r/Promeny_nietzschovskeho_diskursu_v_ceske.... Rigorózní práce. Masarykova universita Brno. Vedoucí práce Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

YouTube video: 
Arthur Schopenhauer: Pravé myšlení
Arthur Schopenhauer: Pravé myšlení
Arthur Schopenhauer: O štěstí
Arthur Schopenhauer: O štěstí

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky