Tepelná mapa těla odhaluje emoce

Nabízíme vám do češtiny přeložený obrázek znázorňující výsledky výzkumu skupiny biomedicínských inženýrů z univerzity Aalto, která zkoumala 700 dobrovolníků z Finska, Švédska a Tchaj-wanu. Jejich cílem bylo zmapovat tělesné projevy spojené s konkrétními emocemi. V příloze naleznete obrázek ve větším rozlišení. Můžete jej použít v hodinách psychologie, když budete probírat téma emoce.
Pozn. Původní obrázek je převzat ze serveru Boredpanda.

Poznámka: Teplé barvy označují oblasti zvýšeného prokrvení, zatímco modré a černé plochy představují snížení tělesné teploty.

Průběh výzkumu:
Účastníkům byla ukazována celá řada videí, obrázků a příběhů, jež měla navodit určité emoce . Poté byli účastníci požádáni, aby k počítačově generovaným siluetám přiřadili pocity, které cítily a které se projevovaly jako zvýšení či snížení tělesné aktivity.

Výsledky ukazují, že štěstí a deprese, jak se očekávalo, jsou nejvíce protikladnými emočními stavy - láska zvyšuje tělesnou aktivitu nejvíce ze všech a deprese ji naopak nejvíce snižuje. Nejnižší aktivitu v oblasti hlavy způsobuje smutek, deprese a neutrální postoj.

Klíčová slova:
emoce
psychologie
tělesná teplota

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!