Ukázkové hodiny od Altlas Mapy.cz

Ukázkové hodiny k tématu mezinárodních vztahů od Seznamu

Oblast geopolitiky je v rámci mezinárodních vztahů součástí učiva i základů společenských věd, proto děkujeme Seznamu za možnost oživit hodiny pomocí jejich nového nástroje: https://mapy.cz/atlas/

 

Nástroj lze využít i v rámci výchovy k občanství oblast: 5. tematický okruh: Mezinárodní vztahy, globální svět.


Součástí odkazu jsou i ukázkové hodiny pro ZŠ a nižší gymnázia: https://atlas.mapy.cz/?lectures

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!