Osobní finance

Osobní finance

Sedmidílný televizní vzdělávací pořad Osobní finance režiséra P. Pokorného nabízí Česká televize ve svém iVysílání. Tato krátká patnáctiminutová videa vás a vaše studenty seznámí s tématy jako jsou: Osobní finanční plán, Zajištění rizik, Cizí a vlastní zdroje, Bankovní produkty, Spoření na penzi, Spoření-děti, zájmy, Riziko špatných rozhodnutí.

Pečovat o peníze se vyplatí! Bez ohledu na to, kolik jich v současnosti máte. V praxi osvědčenou metodou péče o peníze a jejich zdroje je osobní finanční plán. S jeho pomocí lze hledat a nalézat ochranu stávajících příjmů a majetku před rizikem ztráty. Zdroje k financování plánů a cílů v blízké i vzdálené budoucnosti. Jak začít a postupovat při tvorbě osobního finančního plánu se dozvíte v prvním díle.

Život není jen o radostech. Rovným dílem klade do cesty i různá rizika. Nahodile se ocitáme v situacích, které hrozí ztrátou zdrojů příjmů a vznikem nových nečekaných výdajů. Která rizika patří k těm nejčastějším a jak se s nimi předem vypořádat? Tak to vám prozradí druhý díl.

Co člověk, to jiné potřeby, jiné představy o budoucnosti. Bohužel jen málo z nich lze realizovat bez peněz. Bez nich to zkrátka nejde. Možná ještě horší je skutečnost, že nám často nestačí ani naše běžné příjmy. Kde tedy a z jakých zdrojů brát peníze na uskutečnění našich snů a plánů? Existují dva zdroje: cizí a vlastní. V čem se liší? Jak si vytvořit vlastní zdroje financí? Odpovědi nabízí třetí díl.

Ke spoření a zhodnocování části svých současných příjmů můžete použít jeden nebo více finančních produktů. Postupně nebo současně. Dříve než konkrétní produkt zařadíte do svého osobního finančního plánu, je třeba porovnat to, co nabízí s tím, co chcete. Možná ještě lépe s tím, co si můžete dovolit. Ve čtvrtém díle se představí bankovní produkty.

Stále více a více lidí se zamýšlí nad tím, jak si i v důchodu udržet dosavadní životní úroveň. Do svých finančních plánů proto zařazují finanční produkty schopné přeměnit jejich současné úspory v budoucí zdroje příjmů. Uzavírají smlouvy na penzijní připojištění, některé ze soukromých životních pojištění nebo investují do otevřených podílových fondů. Často se rozhodují na základě skutečnosti, zda jsou některé z těchto možností dotovány státem. Které? V jaké podobě a za jakých podmínek stát dotace poskytuje? To se dozvíte v pátém pokračování pořadu Osobní finance.

Spoření prostřednictvím stavebního spoření, penzijního připojištění a konečně i soukromých životních pojištění je prakticky bez rizika. Bohužel také dlouhodobé. Pokud se chceme dobrat jejich výnosů v maximálně možné hodnotě, musíme si uvědomit, že je to běh na dlouhou trať. Pokud jsme ochotni a schopni o něco málo více riskovat budeme investovat své peníze do otevřených podílových fondů. Odměnou nám může být nejen naděje na vyšší výnosy, ale i skutečnost, že peníze vložené do fondů lze prakticky kdykoliv přeměnit zpět na hotovost. Investování do fondů je představeno v šestém díle.

Při spoření a investování se ze všeho nejvíce obáváme, že o část nebo dokonce všechny své úspory přijdeme. Pravdou je, že větší či menší riziko skutečně existuje. Pravdou ale také je, že jej lze různými způsoby minimalizovat. V sedmém dílu pořadu Osobní finance je zaměřen na riziko špatných rozhodnutí. Prvního špatného rozhodnutí se dopustíte, pokud ponecháte své úspory ležet ladem doma v šuplíku. Nejen, že je nechráníte před zloději a inflací, ale především se předem se zbavujete svých budoucích výnosů.

Česká televize: iVysílání. Česká televize: pořad Osobní finance [online]. [cit. 2014-07-24]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10096504703-osobni-finance/206562230300007-riziko-spatnych-rozhodnuti/

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky