Úskalí sociálního darwinismu

Nabízíme vám krátký desetiminutový animovaný film z dílny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem z projektu Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích.

Sociální darwinismus nebo společenský darwinismus je teorie, která se snaží aplikovat Darwinovy úvahy o přírodním výběru a "přežití nejschopnějších" na lidskou společnost, její vrstvy a jednotlivce.

Tak jako v přírodě i ve společnosti lidé soutěží o přežití. Lépe adaptovaní jedinci vítězí a ti hůře adaptovaní mají být ponecháni svému osudu.

Darwin sám důsledky této úvahy výslovně odmítl. Lidská solidarita totiž podle něho dopady přírodního výběru do značné míry omezuje.

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích je projekt, který má za cíl přiblíži problematiku dějin nacionalismu a jeho extrémních forem současným středoškolským studentům. Kolektiv autorů z řad historiků, politologů a didaktiků podvedením Kristiny Kaiserové a Doubravky Olšákové připravil výukové materiály, které obsahují odbornou publikaci s informativními texty pro pedagogy a pracovní sešity k šesti krátkým vzdělávacím filmům, které byly v rámci projektu natočeny.

Výukový materiál je součástí šestidílného cyklu vzdělávacích grotesek, který přibližuje vývoj nacionalismu od středověku po současnou neonacistickou scénu. Součástí materiálů jsou ovšem také vědecky zpracované statě k jednotlivým tématickým okruhům připravené ve spolupráci s katedrou historie a katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a dalšími odborníky z pracovišť mimo UJEP. Didaktička navíc připravila didaktické opory pro interakci učitelů se žáky. Jejich funkčnost v letošním roce prověřili na desítkách testovacích tříd.

Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách projektu http://patriotismus.ff.ujep.cz/, které může využít každý návštěvník po zadání uživatelského jménahost“ a heslapatriotismus“.

Knihy lze stáhnout přímo, filmy lze sledovat přes YouTube.

Tyto materiály mohou usnadnit učitelům práci a studentům umožní lépe pochopit téma nacionalismu (získání znalostí potřebných k tomu, aby byli schopni čelit hrozbě populismu a extremismu).

Stránky projektu naleznete ZDE

YouTube video: 
Myšenci
Myšenci
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!