Úskalí sociálního darwinismu

Nabízíme vám krátký desetiminutový animovaný film z dílny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem z projektu Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích.

Sociální darwinismus nebo společenský darwinismus je teorie, která se snaží aplikovat Darwinovy úvahy o přírodním výběru a "přežití nejschopnějších" na lidskou společnost, její vrstvy a jednotlivce.

Tak jako v přírodě i ve společnosti lidé soutěží o přežití. Lépe adaptovaní jedinci vítězí a ti hůře adaptovaní mají být ponecháni svému osudu.

Darwin sám důsledky této úvahy výslovně odmítl. Lidská solidarita totiž podle něho dopady přírodního výběru do značné míry omezuje.

Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích je projekt, který má za cíl přiblíži problematiku dějin nacionalismu a jeho extrémních forem současným středoškolským studentům. Kolektiv autorů z řad historiků, politologů a didaktiků podvedením Kristiny Kaiserové a Doubravky Olšákové připravil výukové materiály, které obsahují odbornou publikaci s informativními texty pro pedagogy a pracovní sešity k šesti krátkým vzdělávacím filmům, které byly v rámci projektu natočeny.

Výukový materiál je součástí šestidílného cyklu vzdělávacích grotesek, který přibližuje vývoj nacionalismu od středověku po současnou neonacistickou scénu. Součástí materiálů jsou ovšem také vědecky zpracované statě k jednotlivým tématickým okruhům připravené ve spolupráci s katedrou historie a katedrou politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a dalšími odborníky z pracovišť mimo UJEP. Didaktička navíc připravila didaktické opory pro interakci učitelů se žáky. Jejich funkčnost v letošním roce prověřili na desítkách testovacích tříd.

Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách projektu http://patriotismus.ff.ujep.cz/, které může využít každý návštěvník po zadání uživatelského jménahost“ a heslapatriotismus“.

Knihy lze stáhnout přímo, filmy lze sledovat přes YouTube.

Tyto materiály mohou usnadnit učitelům práci a studentům umožní lépe pochopit téma nacionalismu (získání znalostí potřebných k tomu, aby byli schopni čelit hrozbě populismu a extremismu).

Stránky projektu naleznete ZDE

YouTube video: 
Myšenci
Myšenci
cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky