Výchova k občanství

Stáhněte si zdarma publikaci s novými metodickými materiály určenými pro výuku občanské výchovy - Výchova k občanství 1. Jedná se o praktickou aplikací kompetenčního modelu pro odpovědné občanství a na jejím vzniku se podílela Katedra občanské výchovy PdF MU.

Odpovědné občanství je nový a ucelený přístup k občanskému vzdělávání v České republice. Naším cílem je zvýšit kvalitu občanského vzdělávání pro potřeby 21. století a odstranit nedostatky, které v současnosti při výuce vznikají. Ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky z oblasti pedagogiky, politologie a práva jsme pro vás vytvořili „Model kompetencí pro odpovědné občanství“, ve kterém jsme přímo propojili oborové znalosti s kompetencemi. Mimo tento teoretický základ přinášíme také dlouhodobou metodickou podporu pro jeho využití ve výuce na českých školách.

Publikace Výchova k občanství včetně metodické podpory je určená pro výuku na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnázií a obsahuje konkrétní plány vyučovacích hodin a materiály do výuky, které ukazují, jak je možné kompetenční model pro odpovědné občanství používat v praxi. V publikaci také najdete nové pedagogické metody, které je možné v rámci výuky využívat. Jako obsahy vyučovacích hodin byla vybrána témata z českých rámcových vzdělávacích programů, která jsou klíčová pro dobré fungování každého demokratického právního státu.

Více informací včetně všech materiálů naleznete na níže uvedené webové adrese:

http://odpovedneobcanstvi.cz/


Komentáře

a

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky