Ústavy světa a jejich preambule

Pokud ukážete úvodní obrázek k tomuto materiálu na střední škole v hodině ZSV, a navíc poté, co jste pročetli od A do Z Ústavu České republiky, potom text We the People středoškoláci asi správně označí jako úvodní slova ústavy USA, i když ji nečetli. Vždyť ústava našeho státu začíná slovy obdobnými: "My, občané České republiky... "

Nechte žáky pročíst preambule ústav z různých částí světa (KLDR, Sýrie, Polsko, Afghanistán, Německo...) a srovnejte nejvyšší hodnoty, ke kterým se dané státy hlásí.

Počítačová učebna nutná.

Aktivita je jednodušší a zajímavejší, než se na první pohled zdá!

K jakým hodnotám se hlásí Česká republika? Nejvyšší hodnoty jsou zakotveny v dokumentu nejvyšší právní síly, kterým je Ústava ČR a konkrétně její preambule. Kterých pět nejvyšších hodnot vyberete? Svoboda, tradice, demokracie, samostatnost, součást rodiny světových demokracií? Pokud při společném úvodu vypíšete tyto hodnoty formou klíčových slov na tabuli, samostatná práce žáků na preambulích států světa bude hračka.

Jejich úkolem bude na základě tzv. rychlého čtení pročíst preambule vybraných států a pomocí klíčových slov vypsat hodnoty, ke kterým se tyto státy hlásí. Mnoho z nich už na tabuli je. A protože většina textů není přeložena do češtiny, stačí si najít jejich překlad (vy nabídněte jako klíčovou hodnotu právní stát, protože anglický překlad rule of law žáci pravděpodobně neznají).

Poznámka: rychlé čtení je druh práce s textem, kdy se nepřekládají jednotlivé věty, ale vyhledávají klíčová slova a sleduje se jejich kontext (najdu-li ve větě slovo demokracie, zkontroluji, že sloveso není v záporu).

Dokáží najít, který stát si v roce 2012 zasadil do své ústavy, že je jadernou velmocí? (KLDR) 

Toto je první část úkolu, kterou žáci plní se zaujetím. V ústavě Afghanistánu si všimnou slova Alláh, v ústavě polských sousedů zaznamenají slovo Bůh a na základě těchto odlišností si uvědomují hodnoty své. Navíc se nemohou dopustit chyby, protože klíčová slova vybírají jen dle svého uvážení. Aniž by si to však žáci uvědomovali, tato "bezpečná" aktivita ( na cca jednu vyučovací hodinu) vede na mnohem nejistější terén v hodině další, kdy dostanou úkol představit hodnoty civilizace 21.století tak, jak se jeví v textech ústav jednotlivých států.  Někteří s lehkostí popíší dva listy, jiným poradím, že v souvislém textu mohou vypsat vše, co o ústavách vědí (tj. existují ústavy psané/nepsané, flexibilní/rigidní, součásti ústavy - preambule, hlavy, články atd.).

Několik poznámek:

  • množství ústav vybírejte podle výkonosti počítačů a jejich obsluhy,
  • doporučuji nezapomenout na Základní zákon Německa z roku 1949, kde je třeba číst kromě preambule i prvních pár článků, Polsko, Sýrii, KLDR- lahůdka!, Rusko hlásící se k respektu k lidským právům...,
  • máte-li např. v semináři prostor pro detailnější práci, využijete nabídnutý pracovní list s názvem Tabulka ústav ( viz přílohy). Kolegové určitě ocení, pokud nám jeden vyplněný pošlete.
  • zde je stránka, kde naleznete všechny ústavy pohromadě (ale ne moc dobře se čtou)   https://www.constituteproject.org/?lang=en
PřílohaVelikost
Soubor tabulka_ustav.docx17.46 KB
cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky