Kdo si vede lépe - Informační válka v průběhu ruské agrese na Ukrajině

Vzdělávací aktivita se věnuje analýze vybraných postů na sociálních sítích týkající se informační války v průběhu ruské agrese na Ukrajině.

Název: Kdo si vede lépe?

Informační válka v průběhu ruské agrese na Ukrajině

Výukové cíle:

C1) Žák analyzuje vybrané aktuální posty na sociálních sítích.
C2) Žák použije metodu „pyramida“ k shrnutí hlavních rysů informační války.

Klíčová slova:

Rusko, Ukrajina, válka, informační válka, propaganda

Průřezová témata:

Mediální výchova, diplomacie a mezinárodní právo

Doporučený věk:

15+

Délka:

45 minut

Pomůcky:

Internetové připojení, počítač či mobilní telefon

Postup:

Třídu rozdělte na skupiny po 3-5 žácích.

Odkazy a doporučení:

Hodina navazuje na tematický celek Mediální výchova či mezinárodní vztahy. Byly probírány mezinárodních vztahy a organizací (OSN, EU, NATO …)


Zdroje:

Online mapa Bellingcat
Mapa s linky a informacemi o možných válečných zločinech spáchaných na Ukrajině
https://maphub.net/Cen4infoRes/russian-ukraine-monitor

Ukrajina 24
Seznam linků k raw materiálům týkajících se ruské agrese na Ukrajině v roce 2022
https://docs.google.com/document/d/1d4rvE1AqUHylgZ9imGtO5awMV5oyFO4_zmMt...

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428

Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky