Vývoj ústavnosti v českých zemích

Je paradoxní, když žáci u maturity recitují vývoj ústavnosti v českých zemích a pak nejdou k volbám. Toto učivo nicméně svou důležitou roli v systému vzdělávání má, díky srovnání jednotlivých ústav mají žáci příležitost uvědomit si principy a hodnoty ústavy současné. K tomu nám pomůže následující aktivita.

Představujeme vám pracovní list obsahující výňatky z ústavy Československé socialistické republiky z roku 1960. Úkolem žáků je najít v současné Ústavě ČR odpovídající článek, který se váže ke stejnému tématu, a napsat jeho číslo a jeho začátek (pro snazší kontrolu) do příslušného pole.

Ze zkušenosti vím, že problematickým bodem  je současný ekvivalent Národních výborů, proto je vhodné na něj upozornit. 

Tato aktivita zabere zhruba jednu vyučovací hodinu. Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích v počítačové účebně a vzhledem k náročnosti úkolu si zaslouží, aby jejich práce byla ohodnocena. Nemám seznam se správnými odpověďmi, ale při společné kontrole (nebo při hromadném opravování) se správné odpovědi samy vyjeví. Pokud by někdo z vás, kolegů, byl ochoten klíč k aktivitě vypracovat, máte možnost prostřednictvím komentářů. Děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: ústava, Ústava, vývoj

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky