Ohlédnutí za volbami v USA - vzdělávací balíček + videa z Letní školy Občankářů (U nás v Americe)

Balíček obsahuje dvě lekce určené přímo do hodin k tématu Volby v USA, každá lekce je doplněna přednáškou odborníka (viz přílohy). Přednáška slouží k samostudiu, primárně je určená učitelům, ale link lze zaslat i žákům. Doporučujeme přednášku zhlédnout, jelikož učitelům zajistí možnost s žáky o tématu diskutovat více do hloubky. V odkazu najdete i videa z Letní školy Občankářů, kde jsme se jeden den věnovali tématu současné Ameriky (U nás v Americe), naleznete zde i prezentace vytvořené přednášejícícmi (Jan Charvát: Radikalizace v USA: Krajní pravice, krajní levice, QAnon; Jan Beneš: Migrace v USA; Jana Sehnálková: Jak se volí americký prezident?)

Kde balíček užiji?

ZSV: politologie – volby, mezinárodní vztahy – role prezidenta USA v mezinárodních vztazích, sociologie - role médií v průběhu voleb, mediální výchova - předvolební debaty, anglický jazyk- volby v USA

Odborník - videa v balíčku:

Miloš Gregor
Působí na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na svých přednáškách a ve výzkumu se venuje vedle analýzy dezinformací a fake news i politickému marketingu a volebním kampaním. V těchto oblastech je (spolu)autorem jak odborných článku a knih (napr. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe, Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century), tak těch popularizačních (Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!).

Metodik - lekce v balíčku:

Jan Kubíček
Vystudoval na Univerzitě Hradec Králové obor dějepis a společenské vědy. Od roku 2008 vyučuje na Gymnáziu Jana Palacha v Praze dějepis a humanitní studia. V současné době se podílí na programu Erasmus+ s názvem "Crititical and Creative Thinking", kde se věnuje výměně zkušeností s mediálním vzděláváním, a to ve spolupráci s dalšími čtyřmi partnerskými školami z EU. Od září 2018 je spolupracujícím lektorem mediálního vzdělávání pro organizace:  Člověk v tísni v rámci programu Jeden svět na školách a Občankáři.

Publikaci s oběma lekcemi a s odkazy na videa nalezte v příloze.

Návod, jak s lekcemi pracovat: https://youtu.be/tR4X0xOExrY


Odkazy na přednášky, které proběhly na Letní škole - téma: U nás v Americe:

1) Jan Charvát: Radikalizace v USA: Krajní pravice, krajní levice, QAnon: https://www.youtube.com/watch?v=2rc8J2vjqV4

Radikalizace v USA: Krajní pravice, krajní levice, QAnon
V posledních letech probíhá v USA výrazná radikalizace části společnosti. Éra prezidenta Trumpa, vyhrocená předvolební kampaň, nástup pandemie Covid-19 a bouřlivé léto 2020, spojené s demonstracemi BLM a ukončené útokem příznivců Donalda Trumpa na Kapitol naznačují, že americká společnost se vnitřně polarizuje. Kořeny tohoto procesu jsou ale starší. Na ně se, stejně jako na zcela aktuální formy radikalizace po síti, zaměříme.


Jan Charvát vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd UK a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku. Specializuje se na problematiku politického extremismu a souvisejících témat (krajní pravice, krajní levice, rasismus, subkultury mládeže aj.). Je autorem knihy Současný politický extremismus a radikalismus (2007, Portál) a editorem a spoluautorem knihy Mikrofon je naše bomba (2018, Togga). V současné době působí na Institut politologických studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy a Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.


2) Jan Beneš: Sonda do současné americké společnosti: https://www.youtube.com/watch?v=f6OrJxUThLM&feature=youtu.be    

Sonda do současné americké společnosti
Sonda do americké společnosti se zaměří na tři různé druhy migrací ovlivňujících a formujících současné Spojené státy: na historickou migraci Afroameričanů z venkovského jihu do urbánních center napříč USA a na její důsledky (vznik ghett a segregace vzdělávání, zvýšená přítomnost policie, masové uvězňování, ale i rozvoj americké hudby atd.); na migraci z Asie a Střední Ameriky, která hraje stěžejní roli v různých průmyslových odvětvích v USA, má silný potenciál v politických kampaních, problematizuje sčítání lidu a historicky je provázena násilím. V neposlední řadě se sonda podívá na příklady interní migrace v USA za levnějším bydlením či pracovními příležitostmi a také na to, jak významnou roli zde může hrát faktor změny klimatu. Cílem sondy je ukázat rozmanitost Spojených států, a skrze migrace představit kořeny nejpalčivějších současných problémů země a jejich kontext.


Jan Beneš je amerikanista působící na Ostravské univerzitě a externě na Masarykově univerzitě. Vystudoval anglistiku, překladatelství a mezinárodní
vztahy a evropská studia v Brně a anglistiku v Texasu, kde mimo jiné učil potomky moravských migrantů do Texasu základy češtiny. Orientuje se
především na afroamerickou historii, literaturu a kulturu, ale učí rovněž kurzy britské a americké literatury a akademického psaní. Čas od času komentuje politické i kulturní dění v USA pro Deník N, A2, Host, či Českou televizi a na svém Twitter účtu @JanBenesAggie.

Lekce/projekt do hodiny: https://www.obcankari.cz/edukacni-material-umeni-byt-vysoky-jen-kdyz-je-nekdo-na-kolenou


3) Jana Sehnálková: Jak se volí americký prezident?: https://www.youtube.com/watch?v=YxkZ4Dy4x7s

Jak se volí americký prezident? Jak funguje proces volby amerického prezidenta? Chcete vědět, jaký je rozdíl mezi primárkami a volebními shromážděními? Chcete pochopit rozdíl mezi primárkami a volebními shromážděními? A jakou roli hraje sbor volitelů? Procesem volby amerického prezidenta vás provede Jana Sehnálková.


Jana Sehnálková vystudovala Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK, kde se v současné době působí na Katedře severoamerických studií. Zabývá studiem čínsko-amerických vztahů, americkými dějinami, americkým politickým systémem a také americkou vnitřní politikou. V letech 2004-2006 studovala na Tamkang University na Tchaj-wanu, kde se zabývala vztahy mezi USA a Tchaj-wanem. V letech 2008-2010 působila jako editorka webových stránek U.S. Politics Today společnosti EIN News, od roku 2010 se věnuje americké veřejné diplomacii.


Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/0001428
Název projektu: Letní škola
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

 

 

cc by-nc-nd

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky