Etiketa

Jak na  společenské chování nejen s pořadem Etiketa na ČT.

Na stránkách pořadu Etiketa naleznete přehled cca třiceti dílů. Pokud už žáci zvládli nezbytné společenské minimum, můžeme výuku zpestřit rychlokurzem etikety, který nalezneme rovněž na stránkách pořadu a který má formu textu. Ten obsahuje 24 krátkých kapitol. Stačí je vytisknout, rozstříhat a nechat žákům 30 minut, aby se jednotlivé kapitoly mezi sebou naučili. Na konci hodiny položíme pár kontrolních otázek a rozdáme několik odměn. Další hodinu můžeme využít kvíz ze stejné stránky.

Prohlédněte si ukázky z knihy Komiksová etiketa Ladislava Špačka a vytvořte komiksy své.

Obrázky jsou čerpány z knihy: ŠPAČEK, Ladislav. Komiksová etiketa. Praha: Ladislav Špaček, 2011. ISBN: 978-80-260-0799-9.

Samotné základy společenského chování jsou rovněž zpracovány na stránkách www.rvp.cz paní Miroslavou Wrubelovou. Pracovní list, který má formu kvízu, nám ušetří přípravu písemky (viz odkazy).

Obrázky: 

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky