Zelená politika - vzdělávací balíček

Vzdělávací balíček, který obsahuje přenášky a vzdělávací lekci k tématu zelené politiky. Pořadatelkou semináře, kde příspěvky zazněly, a autorkou lekce je Petra Slámová.

Seminář k tématu „Zelená politika“ se uskutečnil v on-line prostředí i na severu Čech, a to v úterý 10.11. 2020. Mezi účastníky byli nejen pedagogové, ale také studenti a didaktici pedagogických fakult UK a TUL.
Úvodní slovo patřilo Zastoupení Evropské komise, konkrétně Mgr. Martinu Pelcovi, který přiblížil účastníkům sérii debat (nejen) pro pedagogy Café Evropa (www.cafe-evropa.cz), ale zmínil také informační portál vhodný pro pedagogiky, kteří na stránkách www.euhrou.cz naleznou nespočet interaktivních materiálů, jež mohou ve výuce využít. 

 

1) Příspěvek ohledně „zelené dohody“ a odpověď na otázky Jaké kroky podniká Evropská unie a jak klimatické změny ovlivňují společnost? byly v režii Mgr. Filipa Hanky. 

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

2) Seminář byl zaměřen spíše regionálně, a proto se i hosté snažili cílit na Liberecký kraj. Vzdělávacím programům pro ZŠ (Tonda obal na cestách) a problematice třídění (https://www.trideni.cz/), nejen v Libereckém kraji, se věnoval Ing. Petr Kuhn z EKO-KOMU.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

3)Státní podnik VLS ČR s.p. rovněž představil nabídku interaktivních programů pro školy a Ing. Jan Zícha pohovořil o situaci ohledně kůrovce.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

4) Sever Čech se potýká i s následky spojenými s těžbou uranu. O tom, že existují efektivní strategie v oblasti zahlazování těchto následků, hovořil s účastníky semináře Ing. Josef Štádler ze společnosti DIAMO Stráž pod Ralskem s.p.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

5) Závěrečné slovo patřilo Mgr. Milanu Šanderovi ze ZŠ Partyzánská v České Lípě, který provedl účastníky krok po kroku grantovou výzvou nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a představil projekt, který byl realizován na jeho škole.
Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

 

Všem hostům i účastníkům děkujeme!

Za Asociaci učitelů OV a ZSV
Petra Slámová

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky

V našich lavicích sedí budoucí premiéři, ministři, zastupitelé, prezidentky, lékaři, lékařky... celá společnost.
V rámci občanky padají ty nejdůležitější a nejpodstatnější otázky.
Řešíme demokracii, politiku, právo, lidská práva, rasismus, xenofobii,...
Záběr občanky je tak velký, že v něm prostě všichni plavou!
Chybí metodiky, kvalitní vzdělávací materiály, spolupráce mezi učiteli...
...chybí protor pro nás, pro občankáře!
Rozhodli jsme se zvýšit prestiž ZSV.
Rozhodli jsme se, že vytvoříme Asociaci, zázemí pro všechny občankáře.
Musíme začít teď hned a pomoc si sami!