Zelená politika - vzdělávací balíček

Vzdělávací balíček, který obsahuje přenášky a vzdělávací lekci k tématu zelené politiky. Pořadatelkou semináře, kde příspěvky zazněly, je Petra Slámová. Autorkou lekce je Iva Štrojsová.

Seminář k tématu „Zelená politika“ se uskutečnil v on-line prostředí i na severu Čech, a to v úterý 10.11. 2020. Mezi účastníky byli nejen pedagogové, ale také studenti a didaktici pedagogických fakult UK a TUL.
Úvodní slovo patřilo Zastoupení Evropské komise, konkrétně Mgr. Martinu Pelcovi, který přiblížil účastníkům sérii debat (nejen) pro pedagogy Café Evropa (www.cafe-evropa.cz), ale zmínil také informační portál vhodný pro pedagogiky, kteří na stránkách www.euhrou.cz naleznou nespočet interaktivních materiálů, jež mohou ve výuce využít. 

 

1) Příspěvek ohledně „zelené dohody“ a odpověď na otázky Jaké kroky podniká Evropská unie a jak klimatické změny ovlivňují společnost? byly v režii Mgr. Filipa Hanky. 

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

2) Seminář byl zaměřen spíše regionálně, a proto se i hosté snažili cílit na Liberecký kraj. Vzdělávacím programům pro ZŠ (Tonda obal na cestách) a problematice třídění (https://www.trideni.cz/), nejen v Libereckém kraji, se věnoval Ing. Petr Kuhn z EKO-KOMU.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

3)Státní podnik VLS ČR s.p. rovněž představil nabídku interaktivních programů pro školy a Ing. Jan Zícha pohovořil o situaci ohledně kůrovce.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

4) Sever Čech se potýká i s následky spojenými s těžbou uranu. O tom, že existují efektivní strategie v oblasti zahlazování těchto následků, hovořil s účastníky semináře Ing. Josef Štádler ze společnosti DIAMO Stráž pod Ralskem s.p.

Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

5) Závěrečné slovo patřilo Mgr. Milanu Šanderovi ze ZŠ Partyzánská v České Lípě, který provedl účastníky krok po kroku grantovou výzvou nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a představil projekt, který byl realizován na jeho škole.
Zhlédnout příspěvek můžete ZDE

 

 

Všem hostům i účastníkům děkujeme!

Za Asociaci učitelů OV a ZSV
Petra Slámová

 

Balíček vznikl díky finanční podpoře Zastoupení Evropské komise v České republice.

Spolupráce s Evropskou komisí v Praze
cc by-nc-sa

Komentáře

jj

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky