Výroky politiků spojené s táborem Lety u Písku

RVP: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: sociální fenomény a procesy

OBČAN VE STÁTĚ: lidská práva – zakotvení lidských práv v dokumentech; porušování a ochrana lidských práv, funkce
ombudsmana

Aktualizovaná akvitita, ve které se žáci seznámí s kauzami kolem popírání řízené likvidace Romů v táboře v Letech.

 

Prostřednictvím aktivity žáky seznámíme s výroky politiků o táboře v Letech, které vyvolaly silné reakce veřejnosti. Budeme diskutovat i o podílu Čechů na správě tábora.  Aktivitě může předcházet projekce filmu z portálu JSNS: https://www.jsns.cz/lekce/15592-o-ty-cerny-ptacku

nebo metodikou I witness: ZDE

Odkazy na články:

https://www.hatefree.cz/blo/clanky/1730-ko-byli-dozorci-v-letech-u-pisku

https://www.hatefree.cz/blo/clanky/1757-zivot-s-dozorci-v-letech-u-pisku

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1602/003-016.pdf

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

cc by-nc-sa

O nás

Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí.

Adresa

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Gymnázium Sázavská
Sázavská 830/5
120 00 Praha 2

Archivováno
Národní knihovnou České Republiky